Now showing items 1-2 of 2

  • Jednotka pro řízení motorů dávkovacích čerpadel 

    Streit, Jakub
    Cílem práce je návrh univerzálního systému pro řízení motorů. Systém musí umět řízení minimálně 4 motorů, a to podle potřeby buď stejnosměrných, nebo krokových. Dále musí systém být schopen komunikace s okolím, buď po ...
  • Testování pevnosti hadicových spojů mimotělního krevního oběhu 

    Pospíšil, Luděk
    Tato bakalářská práce se zabývá testováním pevnosti spoje mezi kanylou a hadicí u mimotělního krevního oběhu. První část pojednává o hadicích, kanylách a přístrojích používaných při mimotělním krevním oběhu. Následuje ...