Now showing items 1-5 of 5

 • Generátor databázové vrstvy aplikací 

  Kuboš, Jaroslav
  Cílem projektu je návrh a implementace knihovny pro podporu vývoje databázové/perzistenční vrstvy aplikací psaných v jazyce C#. Knihovna se snaží o maximální snadnost použití při zachování elegance zápisu. Knihovna podporuje ...
 • Nástroje pro automatizaci workflow procesů 

  Vančura, Tomáš
  Tato diplomová práce je věnována nástroji pro automatizaci workflow procesů. Obecně popisuje co to je workflow. Dále stručně popisuje dostupné nástroje jako MS BizTalk Server, SAP NetWeaver, IBM WebSphere, ORACLE BPEL. ...
 • Perlinovy šumové funkce pro generování textur 

  Jakubíková, Radka
  Tato práce se zabývá teoreticky i prakticky Perlinovou šumovou funkcí, pomocí níž lze generovat procedurální textury. Její algoritmus má hned několik výhod jako je přirozený vzhled, jednoduchost nanášení dvojrozměrných ...
 • Perzistentní prostředí pro Java Virtual Machine 

  Bayer, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice perzistence v jazyce Java. Představuje a porovnává existující standardy a systémy, a zabývá se návrhem a implementací perzistenčního prostředí pro platformu Java SE s výstupem ...
 • Studium distribuce halogenovaných difenyletherů do složek životního prostředí 

  Hroch, Martin
  V posledních letech je značná pozornost věnována problematice bromovaných retardátorů hoření (BFR’s – Brominated Flame Retardants), které tvoří různorodou skupinu organických sloučenin. Ještě v nedávné minulosti byly ...