Now showing items 1-12 of 12

 • Aplikace Age Managementu ve vybrané firmě 

  Kolářová, Ivana
  V teoretické části diplomové práce na téma Age Management jsou hlavní informace o poměrně novém pojmu v oblasti řízení lidských zdrojů, který se zabývá zohledňováním věku zaměstnanců. Součástí teoretické části je také ...
 • Marketingový plán personálního informačního systému Kompas2 

  Gultová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingového plánu personálního informačního systému Kompas2, který je vyroben a distribuován společností PC HELP, a.s. V teoretické části se zároveň zabývá mapováním moderních ...
 • Návrh na slaďování pracovního a osobního života ve vybrané organizaci 

  Šulková, Jitka
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku harmonizace pracovního a soukromého života ve vybrané společnosti zabývající se vodními sporty. Specifikuje aktuálnost tématu zavádění do podnikové praxe, nástroje rovnováhy ...
 • Návrh na zlepšení personálního řízení diverzitních týmů v high-tech firmě 

  Derka, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou personálního řízení ve vybraném high-tech podniku. Teoretická část práce popisuje základní pojmy z oblasti personálního řízení, diverzitních týmů a charakteristiky high-tech sektoru. V ...
 • Návrh slaďování pracovního a soukromého života ve vybrané společnosti 

  Mynaříková, Dana
  Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou slaďování pracovního a soukromého života. Teoretická část přibližuje vývoj přístupu soukromých organizací k dané problematice a detailně popisuje nástroje slaďování práce a ...
 • Návrh změn dílčí části informačního systému používaného personální agenturou 

  Khalilová, Linda
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu a efektivnosti informačního systému používaného personální agenturou. V přehledu literatury je vymezena základní problematika týkající se personálních agentur, řízení ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Elbl, Marek
  Hlavním cílem této bakalářské práce je změna konceptu motivačního systému ve společnosti Lékořice a.s., která provozuje dvě soukromé lékárny. V teoretické části této práce jsou vysvětleny základní pojmy souvisící s vedením ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Zetka, Denis
  Hlavním cílem bakalářské práce je návrh nového motivačního systému firmy. Teoretická část specifikuje základní náležitosti dané problematiky, především personální řízení a motivaci. Praktická část je zaměřena na zhodnocení ...
 • Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podniku 

  Tvrdý, David
  Diplomová práce je zaměřena na řízení lidských zdrojů. Soustředí se na jednotlivé oblasti personální činnosti a personálního přístupu v podniku. První část práce je soustředěna na teoretická východiska a jejich přesnější ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

  Audová, Petra
  Diplomová práce se zabývá nezbytnými kroky, které jsou nutné pro přípravu společnosti na vstup strategického partnera. Výstupem analytické části práce je SWOT analýza společnosti a jejího oborového okolí. Na základě ...
 • Slaďování pracovního a osobního života pracovníků 

  Šauerová, Martina
  Diplomová práce se zabývá tématem slaďování pracovního a osobního života ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří části – na teoretickou, analytickou a závěrečnou část. Teoretická část vysvětluje atraktivitu a ...
 • Způsoby kompenzace za práci top manažerů 

  Jančíková, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Předložený článek pojednává o způsobech odměňování vysoce postavených manažerů. Právě manažeři jsou odpovědní za fungování podniku a jejich hlavním cílem by měla být maximalizace hodnoty pro jeho vlastníky. Manažer svým ...