Now showing items 1-7 of 7

 • Financování rozvoje lidských zdrojů společnosti Pala s.r.o. 

  Hromková, Radka
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření návrhu za získání finančních prostředků pro rozvoj lidských zdrojů ve společnosti PALA, s.r.o. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o rozvoji lidských zdrojů a způsobech financování. ...
 • Motivace a rozvoj osobnosti ve stavebním podniku 

  Zvonař, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou stavu motivace a osobnostním rozvojem ve stavebním podniku. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z oblasti stavebnictví, motivace a rozvoje osobnosti ve stavebním ...
 • Osobnost úspěšného managera 

  Janáčková, Lenka
  Bakalářská práce popisuje charakteristiky manažera, jeho role a funkce. Obsahuje teoretické poznatky, analýzy zkoumaných souborů, vyhodnocení a doporučení jak všeobecná, tak konkrétní.
 • Rozšíření motivačního systému vybrané společnosti 

  Caklová, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozšíření motivačního systému společnosti Bosch Diesel s. r. o. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se motivace zaměstnanců. Následně je pomocí interních zdrojů společnosti ...
 • Rozvoj osobnosti manažera z hlediska manažerské kompetence 

  Martinek, Petr
  Diplomová práce je věnována problematice kompetence a osobnostnímu rozvoji vedoucích pracovníků. Je rozdělena do čtyř tématických částí. V první části je zaměřena na problematiku kompetencí, druhá část se věnuje vybrané ...
 • Rozvoj přístupů v oblasti stimulace zaměstnanců ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

  Indráková, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj přístupů v oblasti stimulace zaměstnanců ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Analyzuje systém motivace zaměstnanců ve společnosti a srovnává stanovené předpoklady se ...
 • Stimulace pracovníků stavební firmy 

  Pantůčková, Martina
  ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na identifikaci potřeb stimulace zaměstnanců stavební společnosti SKANSKA. Na základě zhodnocení stávající situace personální politiky ve stavební společnosti sleduje kritická místa ...