Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh rozvoje manažerských schopností a dovedností 

  Drekslerová, Renáta
  Manažeři jsou důležitými osobami pro výborné fungování společností. Proto se v této diplomové práci zabývám jejich dovednostmi a schopnostmi. Díky nim mohou společnosti pomoci buď výborně obstát na trhu, nebo naopak. Pro ...
 • Návrh rozvoje osobnosti úspěšného manažera 

  Klaiba, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na rozvíjení manažerských kompetencí osobnosti manažera v podnikovém prostředí. Práce je rozdělena na dvě základní části. První teoretická část vymezuje teorii a základní pojmy. Druhá praktická ...
 • Osobnost úspěšného managera 

  Janáčková, Lenka
  Bakalářská práce popisuje charakteristiky manažera, jeho role a funkce. Obsahuje teoretické poznatky, analýzy zkoumaných souborů, vyhodnocení a doporučení jak všeobecná, tak konkrétní.
 • Preference klientů při výběru fitness trenéra 

  Smrčková, Kristýna
  Předmětem bakalářské práce je určit preference výběru fitness trenéra ze stran klientů. Teoretická část je zaměřena na profesi trenéra, jaká je náplň práce fitness trenérů, jaké existují typy trenérů a také v čem se zpravidla ...
 • Prevence a zvládání pracovních konfliktů 

  Doležalová, Andrea
  Bakalářská práce analyzuje problémy, které vznikají na pracovišti, v pracovním kolektivu. Analyzuje tedy pracovní konflikty. Obsahuje návrh takové prevence a zvládání konfliktů, který při respektování povede k lepší ...
 • Řešení konfliktů z pohledu manažera v multikulturním prostředí 

  Cepková, Jana
  Zameraním bakalárskej práce je vyčíslenie nákladov a vytvorenie optimáleho riešenia pre komunikačný problém v rámci firmy. Práce obsahuje teoretické východiská, analýzu konkrétneho problému v komunikácii a navrh riešenia ...
 • Základ úspěšné motivace týmu 

  Brabcová, Lenka
  Tématem této práce je zjištění, jaké motivační faktory ovlivňují vyšší pracovní nasazení ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Zajímaly mě především důvody, které vedou k nedostatečné pracovní motivaci zaměstnanců a ...