Now showing items 1-9 of 9

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Kotíková, Martina
  Hlavním tématem této diplomové práce je problematika hodnocení výkonnosti společnosti Agrochov Jezernice a.s. Pro sledování, měření a následné zvyšování výkonnosti byla využita metoda Balanced Scorecard. Práce se skládá ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Křivová, Tereza
  Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení výkonnosti vybraného podniku a následná implementace modelu Balanced Scorecard. V teoretické části práce je vysvětlen pojem výkonnost podniku a představení přístupu k jejímu ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Vytrhlíková, Magda
  Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení výkonnosti vybraného vyrobního podniku a následná implementace modelu Balanced Scorecard jako strategického nástroje k řízení výkonnosti podniku. První část uvádí teoretické ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku s využitím Balanced Scorecard 

  Jasanská, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti podniku s použitím konceptu Balanced Scorecard. Specifikuje, co je to koncept Balanced Scorecard, vysvětluje základní principy a perspektivy konceptu a popisuje postup ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Belžíková, Alena
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti podniku Gastro, s. r. o., prostřednictvím metody Balanced Scorecard. Cílem je na základě finanční a strategické analýzy odvodit strategické cíle podniku, vytvořit seznam ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Krušina, Michal
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku výkonnosti společnosti, na její hodnocení a následnou implementaci modelu Balanced Scorecard. Teoretická část práce představuje teoretické poznatky, získané odbornou ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Žůrek, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na provedení hodnocení výkonnosti obchodní společnosti s využitím Balanced Scorecard. Teoretická část práce vymezuje důležité teoretické poznatky z odborné literatury, které jsou nutným základem ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Štollerová, Radka
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení výkonnosti vybrané společnosti s využitím metody Balanced Scorecard. První část práce obsahuje cíle, metodiku a teoretická východiska pro danou problematiku. Další část je ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Juříková, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti společnosti ALMIPA plus s.r.o. za pomoci metody Balanced Scorecard. V teoretické části jsou definovány základní teoretická východiska, která jsou nezbytná k pochopení ...