Now showing items 1-3 of 3

 • Generátor databázové vrstvy aplikací 

  Kuboš, Jaroslav
  Cílem projektu je návrh a implementace knihovny pro podporu vývoje databázové/perzistenční vrstvy aplikací psaných v jazyce C#. Knihovna se snaží o maximální snadnost použití při zachování elegance zápisu. Knihovna podporuje ...
 • Perzistentní prostředí pro Java Virtual Machine 

  Bayer, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice perzistence v jazyce Java. Představuje a porovnává existující standardy a systémy, a zabývá se návrhem a implementací perzistenčního prostředí pro platformu Java SE s výstupem ...
 • Studium distribuce halogenovaných difenyletherů do složek životního prostředí 

  Hroch, Martin
  V posledních letech je značná pozornost věnována problematice bromovaných retardátorů hoření (BFR’s – Brominated Flame Retardants), které tvoří různorodou skupinu organických sloučenin. Ještě v nedávné minulosti byly ...