Now showing items 1-3 of 3

 • Impedanční metody v detekci toxických látek 

  Feber, Václav
  Práce se zabývá určením koncentrace pesticidů ve vodném roztoku pomocí impedanční spektroskopie prováděné elektrochemickými mikrosenzory. Pesticidy jsou za běžných podmínek touto metodou ve vodě neměřitelné. Proto bylo ...
 • Microbial pesticide degradation in water works sand filters 

  Václavková, Šárka
  Práce bude zaměřena na studium bakteriální degradace MCPP a BAM a na hledání vhodných bakteriálních kmenů.
 • Možnosti odstranění mikropolutantů vodárenskými procesy 

  Zdražilová, Alena
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou odstraňování mikropolutantů vodárenskými procesy. První část práce je zaměřena na charakteristiku jednotlivých mikropolutantů, možnosti jejich odstranění zkoumané v laboratorních ...