Now showing items 1-5 of 5

 • Kritická sektorová analýza trhu s pohonnými hmotami 

  Jaroš, Martin
  Ve své práci analyzuji trh s pohonnými hmotami v České republice z pohledu nabídky čerpacích stanic a poptávky spotřebitelů. Jedná se o oligopolní tržní strukturu, kde přední místa zaujímají převážně zahraniční značky. Typ ...
 • Podnikatelský plán založení čerpací stanice 

  Zatloukalová, Nikola
  Cílem této diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu pro založení čerpací stanice, fungující jako franchisa společnosti BENZINA, a.s. V teoretické části je obecně popsána podnikatelská činnost, náležitosti ...
 • Strategie rozvoje podniku 

  Marcinčák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu strategie pro rozvoj společnosti provozující čerpací stanici a hotel s restaurací. Konkrétně se jedná o provedení strategické analýzy, vnitřních i vnějších faktorů za účelem ...
 • Studie odpočívky a velkokapacitního záchytného parkoviště pro TIR na dálnici D1 

  Šťastný, Radek
  Předmětem diplomové práce je studie dálniční odpočívky a velkokapacitního záchytného parkoviště pro TIR na dálnici D1 u Vyškova. Odpočívka a truckpark budou napojeny na dálnici D1 mezi stávajícími exity Vyškov-západ (226) ...
 • Zhodnocení rizik návrhů rozvoje podniku působícího na trhu s pohonnými hmotami 

  Mohauptová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením rizik návrhů rozvoje podniku ZEVOS a.s. působícího na trhu s pohonnými hmotami. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, v první části jsou popsány teoretické znalosti. Jsou zde uvedeny ...