Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ztráty integrity nádrže pomocí MKP 

    Zahradníček, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou uskladňovacích nádrží na ropné produkty. V úvodní části práce je uvedeno rozdělení nádrží, související normy a údržba nádrží. Další část práce se zabývá analýzou reálného případu ...
  • Neenergetické aplikace lignitu 

    Majzlíková, Petra
    Předložená disertační práce se zabývá vybranými fyzikálně-chemickými aspekty zemědělských a environmentálních aplikací jihomoravského lignitu. Zvláštní pozornost byla věnována chování lignitu ve vodném prostředí a potenciálu ...