Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení vlastností vápenných malt 

  Babíková, Barbora
  Práca sa zaoberá hodnotením vlastností vápenných mált a ich následného využitia v oblasti reštaurátorstva a zachovávania historických pamiatok. Cieľom tejto práce je zostaviť hodnotiaci rad rôznych typov vápenných mált na ...
 • Studium provzdušňovacích přísad v alkalicky aktivovaných materiálech 

  Kiripolský, Tomáš
  Prevzdušňovacie prísady sú povrchovo aktívne látky, ktoré sa bežne používajú v materiáloch z portlandského cementu, pretože vytvárajú resp. stabilizujú malé vzduchové bubliny rozdistribuované v spojive, čím menia distribúciu ...
 • Technické a ekonomické porovnání využitelnosti různých typů cementů 

  Kováč, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá porovnávaním vlastností rôznych typov cementov. Teoretická časť je venovaná rozdeleniu cementov, ich zloženiu a výrobe. V praktickej časti sa zisťujú a porovnávajú rôzne vlastnosti cementov. ...