Now showing items 1-2 of 2

  • Mechanické testování pájených spojů 

    Drab, Tomáš
    Práca obsahuje teoretické spracovanie elektrotechnickej výroby pre bezolovnaté spájkovanie pretavením. Obsahuje popis procesov prebiehajúcich v procese spájkovania. Zahŕňa spôsoby aplikácie spájkovacej pasty a princípy ...
  • Ověření kvality povrchové vrstvy betonu pomocí odtrhové zkoušky 

    Fujačková, Hedvika
    Teoretická časť tejto bakalárskej práce definuje základné vlastnosti, delenie a použitie jednotlivých zložiek betónu a zaoberá sa vlastnosťami čerstvého a zatvrdnutého betónu, hlavne pevnosťou v ťahu. Ďalej sa venuje ...