Now showing items 1-10 of 10

 • Diagnostika a hodnocení prefabrikované železobetonové konstrukce 

  Kocuba, Robert
  Tato diplomová práce se zabývá prohlídkou a stavebně technickým průzkumem železobetonové prefabrikované konstrukce z druhé poloviny 20. století. V teoretické části je provedena rešerše literatury, podkladů a platných norem ...
 • Ověřování modulu pružnosti betonu v konstrukcích 

  Halamová, Romana
  Bakalářská práce se zabývá měřením modulu pružnosti betonu ve stávajících konstrukcích. Modul pružnosti je zjišťován různými metodami na vzorcích odebraných z konstrukce. Na závěr jsou výsledky metod porovnány. Bakalářská ...
 • Problematika testování stříkaných betonů 

  Škapová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na testování laboratorně vyrobeného stříkaného betonu. Sledovanými parametry jsou především pevnost betonu a modul pružnosti betonu v tlaku. Pozornost je věnována metodám měření těchto parametrů ...
 • Problematika zjišťování statického modulu pružnosti betonu v konstrukcích 

  Halamová, Romana
  Diplomová práce se zabývá měřením modulu pružnosti betonu ve stávajících konstrukcích a možností aplikovatelnosti vztahů pro výpočet charakteristické hodnoty pevnosti betonu v tlaku na jeho modul pružnosti. Modul pružnosti ...
 • Průzkum a hodnocení železobetonové mostní konstrukce 

  Šnédar, Jaroslav
  Cílem této práce je zhodnocení skutečného stavu železobetonového trámového mostu nacházejícího se v Brně Jundrově. Pro vyhodnocení tohoto stavu byla provedena hlavní prohlídka mostu. Následně pak byla použita celá řada ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Štěpánek, Jakub
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavební průzkum a hodnocení stavu existujících konstrukcí. V teoretické části je popsán postup hodnocení existujících konstrukcí a vybrané diagnostické metody. Praktická část se zabývá ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Balash, Alan
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavební průzkum a hodnocení stavu průmzslové haly o třech podlažích. Diplomová práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části je popsán společný postup ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Nguyen, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá stavebním průzkumem a hodnocením stavu existujících konstrukcí. V teoretické části jsou popsány typy stavebně technických průzkumů a diagnostické metody pro provedení průzkumu železobetonových ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Broďák, Marek
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavební průzkum a hodnocení stavu existujících konstrukcí. V teoretické části je popsán postup hodnocení existujících konstrukcí a vybrané diagnostické metody pro provedení průzkumu ...
 • Využití nedestruktivních a destruktivních zkušebních metod pro určení pevnosti betonu v tlaku 

  Fučík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší tvrdoměrných metod, jejich principů a druhů použitých přístrojů pro nedestruktivní tvrdoměrné měření včetně nejnovějších přístrojů a jejich popisu. Jsou popsány základní vztahy mezi ...