Now showing items 1-20 of 57

 • Analýza carriage Top Drivu vrtné věže 

  Kříž, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je zjištění příčiny výskytu trhlin na carridge Top drivu pro společnost MND Drilling & Services a.s.. Úkolem diplomové práce je provést rozbor zátěžových stavů na součást. Dále vytvoření ...
 • Deformační, napjatostní a pevnostní analýza vysokotlaké složené nádoby využitím metody konečných prvků 

  Koutský, Jiří
  Pevnostní a deformační analýza vysokotlaké složené nádoby, která se používá k výrobě supertvrdých materiálů (např. syntetických diamant). Jed-ná se o paralelní pružnostně-pevnostní výpočet úlohy, kterou provedl prof. Jan ...
 • Duplikátory nerezových tlakových aparátů 

  Kamarád, Miroslav
  Tlakové nádoby zaujímají významné místo na poli procesních zařízení díky jejich širokému využití v různých odvětvích průmyslu. Z pohledu návrhu a dimenzování je kladen velký důraz na přesnost, spolehlivost a především ...
 • Dvouválcový motocyklový motor 

  Bolcek, Adam
  Tato práce se zabývá vyvažováním setrvačných sil posuvných částí u dvouválcového řadového motocyklového motoru pomocí kyvné páky. Jsou zde uvedeny dva výpočtové přístupy určené k návrhu vyvažovací páky. Výpočtové přístupy ...
 • Hnací ústrojí tříválcového zážehového hvězdicového motoru 

  Košař, Miroslav
  Cílem této práce je návrh hnacího ústrojí hvězdicového zážehového motoru ve dvou variantách konstrukčního uspořádání, pevnostní analýza vybraných dílů pomocí MKP, případná optimalizace vybraných dílů a stanovení bezpečnosti ...
 • HPV pro městský provoz a seniory 

  Řehánek, Matěj
  Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh vozidla poháněného lidskou silou a následnou pevnostní analýzu navrhnutého rámu. Vozidlo je určeno do městského provozu s ohledem na tělesně postižené osoby a seniory. ...
 • Hydraulické posunovače 

  Pavelka, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hydraulického posunovače. Dále práce pojednává o možných konstrukčních řešeních. Součástí práce je výpočet hydraulického posunovače pro parametry: maximální tlačná síla ...
 • Koncept nízkopodlažního přepravníku stavebních strojů 

  Benda, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a následnou pevnostní kontrolou nízkopodlažního přepravníku stavebních strojů. Práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou ZDT Nové Veselí. V první části se práce věnuje rešerši ...
 • Konstrukční modifikace přívěsu na balíky 

  Straka, David
  Předmětem této diplomové práce je pevnostní výpočet balíkového přívěsu a jeho konstrukční modifikace. Práce se zabývá návrhem nové konstrukce rámu a jeho následným ověřením pomocí metody konečných prvků.
 • Konstrukční návrh nosného rámu výtahové kabiny 

  Zapletal, Tomáš
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem nosného rámu výtahové kabiny osobního výtahu o nosnosti 1000kg (13 osob) a nominální rychlosti 2,5 m/s. První část je zaměřena na návrh konstrukce nosného rámu. Rám je vyroben z ...
 • Konstrukční návrh uložení měřící aparatury IMC ve vozidle 

  Černý, Martin
  Pří měření dynamického zatížení a vibrací určitých částí karosérie nebo dílů ostatního příslušenství automobilů je prováděno za pomocí akcelerometrů a měřících aparatur IMC. Ty je potřeba upnout do přípravku, který musí ...
 • Kontrolní pevnostní propočet hnacího ústrojí LVS 511 

  Macka, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou skříně kyvné převodovky lesní vyvážečky LVS 511. Téma je navrženo firmou Strojírna Novotný s.r.o. Cílem práce je provést pevnostní propočet skříně převodovky a hlavního přenosového hřídele. ...
 • Kyvadlo čelisťového drtiče 700 x 300 

  Kopecký, Libor
  Tato diplomová práce se zaobírá návrhem konstrukce kyvadla čelisťového drtiče DCJ 700x300. První část práce se věnuje problematice zpracování nerostných surovin se zaměřením na zdrobňování hornin. Druhá část pojednává o ...
 • Kyvadlo čelisťového drtiče 900 x 500 

  Hladík, František
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kyvadla jednovzpěrného čelisťového drtiče s označením DCJ 900x500. V první kapitole jsou popsány teorie a způsoby rozpojování materiálu. Druhá kapitola pojednává o drtících ...
 • Mostový jeřáb 125t 

  Peprník, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením návrhu ocelové konstrukce mostového jeřábu pomocí metody konečných prvků. Jedná se o mostový jeřáb s nosností 125t/32t, který bude umístněn v hale firmy Slovácké strojírny, a.s. v ...
 • Návěsné rypadlové zařízení za traktor 

  Jurák, Pavel
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh přídavného rypadlového zařízení s bočním posuvem pro zemědělský traktor s výkonem 50 až 70 kW. Rypadlové zařízení je ovládáno pomocí hydraulického obvodu. Hlavním prvkem je ...
 • Návrh a optimalizace ojnice motoru závodního automobilu 

  Ulman, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací ojnice motoru závodního automobilu. Na začátku celé práce je vytvořen 3D-model ojnice, ze kterého se pak v průběhu celé práce vychází. Potom je provedena analýza ...
 • Návrh konstrukce překládacího vozu 

  Nepovím, Ondřej
  První část diplomové práce je zaměřena na rešeršní studii vysokopevnostních ocelí. Práce dále obsahuje koncepční návrh nosné konstrukce překládacího vozu s použitím vysokopevnostních materiálů. Tato konstrukce je kompatibilní ...
 • Návrh konstrukce stavebního návěsu 

  Fejta, Josef
  Diplomová práce se zabývá návrhem traktorového stavebního návěsu a následnou pevnostní kontrolou jeho vanové korby. První část práce je věnována rešerši obdobných konstrukčních řešení a obsahuje rovněž shrnutí legislativních ...
 • Návrh měřícího korečku kolesového rypadla KR400Nk 

  Urbánek, Michal
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením měřícího korečku kolesového rýpadla KR400Nk. Hlavní částí této práce je pevnostní výpočet nosné konstrukce a měřícího korečku, která je provedena pomocí metody konečných prvků. ...