Now showing items 1-5 of 5

 • Hnací mechanismus Stirlingova motoru 

  Valčík, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh poháněcího mechanismu Stirlingova motoru. Pro návrh byla zvolena modifikace těchto motorů s rombickým mechanismem. Následně je sestaven matematický model kinematiky, ...
 • Letecký motor 

  Kalugin, Ivan
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukčním návrhu hnacího ústrojí pro plochý letecký zážehový šestiválcový motor o výkonu 102 kW. Dále rozborem vyváženosti pro dané uspořádání motoru a pevnostní kontrolou rozvidlené ojnice.
 • Poháněná horizontální válečková dráha 

  Viktora, Luboš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem poháněné horizontální válečkové dráhy. Obsahuje výpočet válečkové tratě včetně působících odporů, volbu pohonné jednotky, návrh převodu, návrh válečku a jeho kontrola, návrh rámu a jeho ...
 • Poháněná válečková dráha 

  Kubín, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočetním a konstrukčním návrhem poháněné horizontální válečkové dráhy o délce 100 metrů, pro přepravu plastového materiálu na plastových europaletách nebo v plastových paletových boxech, ...
 • Pojízdný pásový dopravník 

  Tenora, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh pojízdného pásového dopravníku na hnědé a černé uhlí. Práce obsahuje teoretickou část, kde jsou popsány všechny komponenty pásového dopravníku, dále funkční výpočty dle normy ČSN ISO ...