Now showing items 1-9 of 9

 • Konstrukční řešení vírové turbiny s protiběžnými koly 

  Pokorný, Tomáš
  Konstrukční řešení vírové turbíny s protiběžnými koly. Diplomová práce magisterského studia 2. ročníku. Uvedená diplomová práce je odborná technická zpráva. Obsahem této technické zprávy je konstrukční návrh turbíny, ...
 • Myčka na obrobky 

  Sláma, Ondřej
  V této bakalářské práci je vypracován konstrukční návrh mycího boxu myčky na obrobky. Cílem práce je návrh složený z početní pevnostní kontroly a návrhový výkres sestavení boxu. Myčka o velikosti 1000x1000 mm umožňuje ...
 • Pásový šikmý dopravník kameniva 

  Zavadil, Milan
  Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh šikmého pásového dopravníku pro dopravu stavebního kamene a recyklovaného kameniva s maximální zrnitostí do 150 mm. Práce obsahuje charakteristiku některých částí dopravníku, ...
 • Pomocná jeřábová kočka 10000 kg 

  Milichovský, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem pomocné jeřábové kočky s nosností 10t. Jeřábová kočka se pohybuje po venkovní dráze šrotiště. Cílem této práce je výpočet a vlastní návrh zdvihového a pojezdového ústrojí, pevnostní ...
 • Sloupový jeřáb 

  Nekuža, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem sloupového jeřábu určeného k zdvihovým operacím při manipulaci s přepravkou u kontrolní stanice. Jeřáb s nosností 80 kg, délkou vyložení ramene 2250 mm a výškou zdvihu 2800 mm disponuje ...
 • Sloupový výložníkový jeřáb 

  Martinka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem alternativní netypické konstrukce sloupového jeřábu včetně důležitých pevnostních výpočtů dle zadaných parametrů: délka vyložení ramene 4000 mm, výška zdvihu 8500 mm, nosnost 2000 ...
 • Zařízení pro centrování pneumatik nákladních automobilů pro odběr robotem 

  Mlejnek, Pavel
  Tato diplomové práce se zabývá návrhem a konstrukční řešení zařízení pro centrování nákladních pneumatik. Další částí této práce je i návrh upínací hlavy pro zachycení pneumatik průmyslovým robotem a následným umístěním ...
 • Zásobník krmných směsí 

  Frydrych, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí zásobníku krmných směsí ve dvou variantách. Varianta 1: objem 53 m3, výsypný úhel 60°, varianta 2: objem 45 m3, výsypný úhel 45°. Podle parametrů zadání a odborné literatury ...
 • Zdvihací a manipulační zařízení pro podvěsné příslušenství letadla 

  Kaše, Vladimír
  Diplomová práce řeší konstrukční návrh mobilního manipulačního zařízení pro podvěsné příslušenství letadla. Na začátku jsou popsány různé druhy používaných manipulátorů. Následně se zabývá několika možnostmi řešení daného ...