Now showing items 1-8 of 8

 • Kontrastní MRI perfuzní zobrazování 

  Šejnoha, Radim
  Tato bakalářská práce je zaměřena na kontrastní MRI perfuzní zobrazování pomocí metody Dynamic Contrast-Enhanced MRI. Jsou zde popsány základní principy nukleární magnetické rezonance a pulzní sekvence používané při DCE ...
 • Návrh a konstrukce fantomů pro MR zobrazování 

  Daňová, Ľudmila
  Práca sa zaoberá návrhom realizácie statického fantómu pre zobrazovanie prostredníctvom magnetickej rezonancie. Rieši vznik samotného obrazu získaného pomocou magnetickej rezonancie a fyzikálne princípy tejto techniky. ...
 • Návrh a realizace fantomu pro MRI 

  Šablatura, Martin
  Práce se zabývá principem fungováním Magnetic Resonance Imaging (dále jen MRI) a součástmi Magnetic Resonance (dále jen MR) systému. Hlavní části práce je návrh, míchaní a měření roztoku fantomu pro MR systém. Teoretická ...
 • Optimalizace MRI měření slepičích embryí 

  Sedláčková, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá optimalizací MRI měření fantomů obsahujících slepičí embryo. Teoretická část práce je věnována základům magnetické rezonance a popisu pulzních sekvencí. Dále jsou diskutovány možnosti, jak udržovat ...
 • Properties of Ultrasound Probes 

  Rusina, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This work deals with the measurement properties of ultrasound probes. Ultrasound probes and their parameters significantly affect the quality of the final image. In this work there are described the possibility of measuring ...
 • Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování 

  Staňková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ultrazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde popsány pro pochopení základní principy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále je práce zaměřena ...
 • Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování 

  Staňková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ul-trazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde v první části popsány pro pochopení základní prin-cipy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále ...
 • Stanovení vlastností ultrazvukových sond 

  Rusina, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá měřením vlastností ultrazvukových sond. Ultrazvukové sondy a jejich parametry zásadně ovlivňuji kvalitu výsledného zobrazení. Hodnoty parametrů sond se mohou vlivem používání měnit, jelikož ...