Now showing items 1-20 of 22

 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Švec, Martin
  Moderně a odlehčeně pojatý dům, který je protiváhou původní historické zástavby a vrcholem pohledové osy od Náměstí. Funkční rozdělení vnitřního prostoru se jasně projevuje ve vnějším vzhledu. V přízemním parteru je kladen ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrh na její zlepšení 

  Černá, Petra
  Předmětem této diplomové práce je pomocí vybraných metod analyzovat společnost Lékárna s. r. o. Postupně je analyzováno vnější a vnitřní prostředí. Dále je proveden Kralickův Quick test. Výsledkem práce je stanovení návrhů ...
 • Návrh SQL databáze pro elektronický obchod firmy 

  Smečka, Jiří
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh a vytvoření SQL databáze pro elektronický obchod firmy. Teoretická část poskytuje základní informace pro úspěšné zvládnutí cílů této bakalářské práce. Údaje o firmě se nacházejí v ...
 • Novostavba polikliniky v Rousínově 

  Galata, Jindřich
  Předmětem diplomové práce je dokumentace pro provedení stavby polikliniky v Rousínově. Poliklinika je navržena jako samostatně stojící budova na rovinatém pozemku s přilehlým parkovištěm. Celá stavba řeší i návaznost na ...
 • Optimalizace výrobního procesu ve společnosti 

  Vrána, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá řízením a organizací výrobního procesu, se zaměřením na neproduktivní činnosti. Obsahuje analýzu současného stavu v podniku Teva Czech Industries s.r.o. (dále TCI) a návrhy na zlepšující ...
 • Penzion pro seniory 

  Doležal, Petr
  V diplomové práci je řešena novostavba penzionu pro seniory. Tato diplomová práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se o samostatně stojící objekt na rovinatém pozemku. Penzion má ...
 • Podnikatelský záměr realizace elektronického obchodu v zařízení lékárenské péče 

  Houšťava, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského záměru na realizaci zásilkového výdeje v zařízení lékárenské péče prostřednictvím elektronického obchodu. Tento subjekt se zatím zabývá pouze běžným výdejem v ...
 • Podnikatelský záměr – založení lékárny 

  Tenorová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem. Zaměřuje se na zpracování podnikatelského plánu pro založení nové soukromé lékárny v Moravanech u Brna. Práce obsahuje teoretické poznatky, týkající se základních pojmů ...
 • Poliklinika 

  Bohunčák, Marek
  Téma diplomové práce zpracovává novostavbu zdravotnického zařízení – polikliniky v Piešťanech. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt je částečně podsklepený čtyřpodlažní. ...
 • Poliklinika Proficlinic 

  Růžička, Věroslav
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování projektové dokumentace stavební části pro realizaci novostavby soukromé polikliniky Proficlinic v okrajové části města České Budějovice. Jedná se dvoupodlažní, částečně podsklepený, ...
 • Polyfunkční dům 

  Osička, Jan
  Předmětem této diplomové práce projektová dokumentace novostavby polyfunkčního domu v proluce v Brně na ulici Křenová. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází provozovny, ...
 • Polyfunkční dům Brno - Holásky 

  Vondráček, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem novostavby polyfunkčního domu na jihovýchodním okraji Brna v městské čtvrti Holásky. Třípodlažní stavba kombinuje svojí funkcí účely bydlení, stomatologického centra a lékárny. ...
 • Polyfunkční dům ve Velkých Opatovicích 

  Dostál, Jan
  Tato diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby třípodlažního, polyfunkčního domu ve Velkých Opatovicích. Objekt je navržen na rovinném terénu, je terasovitě odstupňován jižním a východním ...
 • Polyfunkční dům ve Vyškově 

  Musil, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby polyfunkčního domu. Jedná se třípodlažní objekt. Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. Budova je rozdělena do tří provozních ...
 • Polyfunkční objekt 

  Bohunčák, Marek
  Práca rieši projektovú dokumentáciu polyfunkčnej budovy v Piešťanoch. Objekt je čiastočne podpivničený, má dve nadzemné podlažia. Polyfunkčný objekt má tvar písmena H, osadený do rovinného terénu. V suteréne je situovaná ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kostár, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením informačného systému spoločnosti BENU lekáreň a návrhom potrebných zmien na zvýšenie efektívnosti a efektivity, ktoré spoločnosti pomôžu v ich vnútropodnikových procesoch. Úvodná časť ...
 • Rekonstrukce městského úřadu v Radnicích 

  Štrunc, Michal
  Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací rekonstrukce polyfunkčního domu v Radnicích, který je navržen jako čtyřpodlažní. V prvním nadzemním podlaží jsou prostory České pošty a lékárny. Druhé a třetí nadzemní ...
 • Rodinný dům s lékárnou 

  Svatek, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně-technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu s lékárnou. Dům je situován ve Valticích ve svažitém terénu. Jedná se o objekt s dvěmi ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě se zdravotnickým zařízením 

  Hadačová, Jana
  Diplomová práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v bytovém domě se zdravotnickým zařízením . Teoretická část je zaměřena na téma zpětného využívání dešťové vody, ve které se řeší možnosti využití ...
 • Zdravotně technické instalace v polyfunkčním objektu 

  Opršálová, Žaneta
  Diplomová práce se zabývá problematikou zdravotně technických instalací v polyfunkčním domě ve městě Třinec. Teoretická část se zaměřuje na analýzu tématu s důrazem na předčištění odpadních vod. Práce se dále zaměřuje na ...