Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza ternárního materiálu na bázi Cu-Sn-Sb 

  Kučera, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá nahrazením stříbrného materiálu, v současnosti používaného k experimentální extruzi v polotekutém stavu. Navržený materiál je ze systému Cu-Sb-Sn. Teoretická část práce se zaobírá pájením a ...
 • Hydrogely aminodextran-tenzid - fázový diagram 

  Daňková, Kristýna
  Tato bakalářská práce pojednává o studiu hydrogelových systémů založených na bázi fyzikálních interakcí opačně nabitých částic, konkrétně kladného polyelektrolytu se záporně nabitým tenzidem. Podle vizuálního vyhodnocení ...
 • Hydrogely hylauronan-tenzid - fázový diagram 

  Gruberová, Eliška
  Tato práce se zabývá prozkoumáním fázové separace v systému hyaluronan-kationtový tenzid v modelu fyziologického roztoku 0,15 M NaCl vedoucí ke vzniku gelu. K tvorbě gelu byly použity nejčastěji využívané koncentrace ...
 • Měření a analýza jednofázového transformátoru s pomocí LabVIEW 

  Princ, Pavel
  Cílem této diplomové práce je simulace transformátoru malého výkonu za pomoci jeho náhradního schématu. Jako prostředek k matematickému popisu modelu a simulaci různých provozních stavů, při různých velikostech a typech ...
 • Možnosti pájení SMD součástek pomocí zařízení Fritsch 

  Juračka, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na technologii pájení v mikroelektronice. Popisuje podrobněji základní způsoby pájení a oprav v elektronice. Práce uvádí principy technologických zařízení pro hromadné pájení a užívaná opravárenská ...