Now showing items 1-4 of 4

 • Laboratorní vysokofrekvenční generátor 

  Konzal, Jan
  Tato práce popisuje návrh vysokofrekvenčního laboratorního generátoru, založeném na principu nepřímé analogové syntézy s fázovým závěsem. První část práce popisuje princip přímé číslicové a nepřímé analogové syntézy. ...
 • Návrh smyčky fázového závěsu 

  Hejlek, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem smyčky fázového závěsu. V teoretické části je popsán její princip. V praktické části je podrobný matematický popis, volba různých bloků, výpočet návrhu a optimalizace výsledného řešení. Navržené ...
 • Spektrální analyzátor do 500 MHz 

  Čada, David
  Práce se věnuje návrhu spektrálního analyzátoru typu superheterodyn s dvojitým směšováním do kmitočtu 500 MHz, dynamickým rozsahem 90 dB, mezifrekvenčními kmitočty 868,3 MHz a 10,7 MHz. Jsou řešeny jednotlivé bloky ...
 • Vícepásmový mikrovlnný vysílač pro studium šíření elektromagnetických vln v atmosféře 

  Poslušný, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem vícepásmového mikrovlnného vysílače pro studium šíření elektromagnetických vln v atmosféře s možností modulace vysílaného signálu. Základem vysílače jsou synchronizované fázové závěsy, ...