Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza změny zátěže asynchronního motoru z měření statorových proudů 

  Kroupa, Martin
  Tato práce je zaměřena na vyhodnocení rotorové dynamiky asynchronního motoru, která může sloužit v budoucnu jako podklad pro funkční diagnostiku poháněné zátěže. Je zde podrobně probrána problematika připojeného časově ...
 • Load Torque Analysis of Induction Machine 

  Kroupa, Martin; Ondrůšek, Čestmír; Huzlík, Rostislav (MM publishing s.r.o, 2016-03-08)
  This paper is focused on the load torque evaluation of the induction machine. There is described the problem of load torque oscillations and its impact to other electromagnetic variables in induction machine. In this ...
 • Měření úhlové rychlosti optovláknovým interferometrem 

  Sodomka, Pavel
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci optovláknového interferometru využívajícího Sagnacova jevu, který měří úhlové rychlosti. V teoretické části této práce jsou blíže popsány a specifikovány možné interferometry, ...
 • Úzkopásmový PLC modem 

  Novák, Pavel
  Práce je zaměřena na využití technologie PLC. Cílem je sestavení zařízení, které bude komunikovat v oblasti úzkopásmového přenosového frekvenčního pásma. Přenos komunikace mezi plc prvky probíhá skrze nn síťové rozvody. ...
 • Úzkopásmový PLC modem 

  Novák, Pavel
  Práce je zaměřena na využití technologie PLC. Cílem je sestavení zařízení, které bude komunikovat v oblasti úzkopásmového přenosového frekvenčního pásma. Přenos komunikace mezi plc prvky probíhá skrze nn síťové rozvody. ...