Now showing items 1-10 of 10

 • Efficient Use of Mobile Radio Channels II 

  Danek, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-06)
  This paper is focused on the use of the mobile radio channels, comparing the efficiency of analog double-conversion superheterodyne receiver and software radio. The task of mutually comparing both technologies is made ...
 • Extended Noise Analysis Model of CW-type Radar Sensors with IQ Down-Conversion 

  Jenik, V.; Hudec, P.; Panek, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-06)
  CW-type structures belong to the most frequently employed radars, especially in a form of small sensors used, for example, in security applications or automotive industry. Range and reliability of operation of these sensors ...
 • Fluctuations in LC Oscillators 

  Kulesov, V. N.; Lesukov, B.; Kudjak, V.; Ondracek, O. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994-03)
  An analysis of the phase and amplitude fluctuations in oscillators with simple resonant circuit is presented. Negative feedback is used to minimize effect of the inherent noise produced by bipolar transistor on fluctuation ...
 • Frekvenční syntezátor pro mikrovlnné komunikační systémy 

  Klapil, Filip
  Cílem diplomové práce je návrh řešení frekvenčního syntezátoru pro mikrovlnné komunikační systémy. Konkrétně se práce zabývá návrhem kmitočtového syntezátoru se smyčkou fázového závěsu. Na začátku práce je vysvětlen princip ...
 • Generátor přesného kmitočtu - DDS 

  Kratochvíl, Petr
  Tato práce pojednává o generátorech kmitočtu založených na metodě přímé digitální syntézy DDS. Je zde vysvětlen a popsán základní princip funkce generátoru DDS a jeho vlastnosti. Zmíněny jsou parametry ovlivňující a ...
 • The Model of the Low Rate Telemetry Communication System for Matlab-Simulink 

  Spacek, J.; Kasal, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-06)
  This article is dedicated to the model of low rate telemetry system, which has been developed for Matlab-Simulink environment. The purpose of this model is a research of the low rate telemetry transmission reliability in ...
 • Modeling of the Simultaneous Influence of the Thermal Noise and the Phase Noise in Space Communication Systems 

  Baran, O.; Kasal, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-12)
  Our work deals with studies of a noise behavior in space communication systems. Two most important noise types the additive thermal noise and the multiplicative phase noise, respectively, are included. A simple model of ...
 • Přesný funkční generátor 

  Snopek, Petr
  Cílem projektu je navrhnout a realizovat koncept funkčního generátoru s číslicovou syntézou řízeného mikroprocesorem, který by kromě základních funkcí (sinus, obdélník, pila) umožňoval generování libovolných průběhů uložených ...
 • Přímý frekvenční číslicový syntezátor s externí synchronizací 

  Buš, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou přímé frekvenční číslicové syntézy. V úvodu práce je vysvětlen princip a uvedeny základní vlastnosti této metody generování signálu. Rozebrány jsou především dopady na čistotu spektra ...
 • Technologie příjmu extrémně slabých radiových signálů meziplanetárních sond 

  Špaček, Jiří
  Náplň práce souvisí s problematikou příjmu velmi slabých radiových signálů, konkrétně se zaměřením na systémy pro přenos nízkorychlostní telemetrie s využitím modulačního schématu nosná-subnosná. V části práce je prezentována ...