Now showing items 1-3 of 3

 • Analysis of fiber deposition using automatic image processing method 

  Bělka, Miloslav; Lízal, František; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2013-04-09)
  Fibers are permanent threat for a human health. They have an ability to penetrate deeper in the human lung, deposit there and cause health hazards, e.g. lung cancer. An experiment was carried out to gain more data about ...
 • Depozice prachových částic z ovzduší 

  Bělka, Miloslav
  Těžiště práce je ve vyhodnocení depozice vláknových aerosolů v dýchacím traktu člověka. Vlákna mají schopnost pronikat hlouběji do plic a způsobovat vážné zdravotní problémy. Součástí práce je i rozdělení aerosolů, základy ...
 • Usazování částic v modelu lidských plic 

  Jakuš, Matúš
  Zmyslom bakalárskej práce bolo vypracovať rešerš metód merania usadzovania častíc v ľudských dýchacích cestách. Práca tiež obsahuje experiment s poréznymi časticami, ktorý bol následne vyhodnotený fázovo-kontrastnou ...