Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace nákladů investičního záměru 

    Vozáková, Petra
    Diplomová práce se zabývá optimalizací nákladů konkrétního investičního záměru, kterým je veřejná zakázka na rekonstrukci nemocnice v Hodoníně. V teoretické části jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy týkající se výstavbového ...
  • Řízení projektu výstavby 

    Kadeřávková, Jitka
    Tato bakalářská práce se zabývá řízením projektu výstavby a je rozdělená do dvou částí – teoretická a praktická. V teoretické části je stručně charakterizované projektové řízení, samotný projekt, fáze projektu a potřebná ...