Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza flavonoidů v pivu metodou LC-MS 

  Měřínská, Radana
  Předložená diplomová práce je zaměřená na analýzu fenolických látek u piv různé stupňovitosti a značek. Cílem práce bylo nalezení případných rozdílů mezi jednotlivými typy piv a dále mezi pivy českými a zahraničními. ...
 • Effect of five different stages of ripening on chemical compounds in medlar (Mespilus germanica L.) 

  Rop, Otakar; Sochor, Jiří; Juříková, Tunde; Zítka, Ondřej; Škutková, Helena; Mlček, Jiří; Salaš, Petr; Krška, Boris; Babula, Petr; Adam, Vojtěch; Kramářová, Daniela; Beklová, Miroslava; Provazník, Ivo; Kizek, René (MDPI, 2010-12-28)
  Study of changes of nutritional value of fruit during the process of ripening can help to estimate the optimal date for fruit harvesting to achieve the best quality for direct consumption and further utilization. The aim ...
 • Příprava a využití vybraných typů nanočástic v kosmetice 

  Hoová, Julie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu a využití vybraných typů nanočástic v kosmetice. Teoretická část se zabývá obecnou charakterizací a využitím kofeinu, polyfenolů a vitaminu C v kosmetice. Také byly charakterizovány ...
 • Sledování změn vybraných druhů lokálního ovoce v průběhu mražení 

  Matějková, Markéta
  V předložené diplomové práci jsou popsány nízkomolekulární antioxidanty obsažené v různých druzích ovoce. Blíže jsou specifikovány antioxidanty, biologické účinky a charakteristiky druhů studované v této diplomové práci. ...
 • Stanovení aktivních látek v medu 

  Jelénková, Zuzana
  Předložená diplomová práce byla zaměřena na stanovení biologicky aktivních látek v medu. Bylo analyzováno 26 vzorků medu, 1 vzorek propolisu a 1 vzorek mateří kašičky. Medy byly stočeny v letech 2006 a 2007 a zakoupeny v ...
 • Stanovení některých nutričních faktorů ve vybraných druzích ovoce 

  Smělá, Margita
  Diplomová práce se zabývá stanovením nutričních parametrů a vitaminu C v různých odrůdách plodů jabloní (Pirus Malus, L.) a kdouloní (Cydonia oblonga, Mill.). V teoretické části jsou popsány obecné charakteristiky vybraných ...
 • Stanovení základních chemických charakteristik borůvkové pulpy 

  Strapcová, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá skúmaním vybraných chemických charakteristík v polotovaroch čučoriedky obyčajnej (Vaccinium myrtillus L.) a čučoriedky vysokej (Vaccinium corymbosum L.). V teoretickej časti je popísaná ...
 • Studium fenolických látek ve vybraných biologických materiálech s využitím metody LC/MS 

  Měřínská, Radana
  Předložená bakalářská práce se zabývá metodami vhodnými k analýze fenolických látek, jako jsou polyfenolické kyseliny či flavonoidy. V teoretické části byla provedena podrobná literární rešerše, která shrnuje především ...
 • Studium vybraných aktivních látek v českém pivu 

  Pařilová, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřená na analýzu fenolických i dalších aktivních látek u 22 různých značek světlých piv typu ležák se zaměřením na nalezení rozdílů mezi pivy českými a zahraničními. Teoretická část popisuje kromě ...
 • Využití metody LC/MS k analýze vybraných přírodních fyziologicky aktivních látek 

  Trčková, Marie
  Předložená práce je zaměřena na aplikaci kombinované instrumentální metody RP-HPLC/ESI-MS a její možnosti využití v analýze vybraných skupin přírodních látek, které jsou známé svými pozitivními fyziologickými účinky. Tyto ...
 • Základní chemické vlastnosti plodů vybraných odrůd třešní 

  Chmil, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na chemickou charakteristiku devíti vybraných odrůd třešní v devíti parametrech. Byla analyzována celková a rozpustná sušina s výsledky 13,07–16,58 % resp. 14,67–19,50 °Brix, obsah popela 0,31–0,39 ...