Now showing items 1-8 of 8

 • Detekce phishingu ve webových stránkách 

  Beňo, Marek
  Táto práca sa zaoberá návrhom nástroja na detekciu a klasifikáciu phishing útokov. Práca popisuje techniky a formy phishing útokov a zároveň dostupné nástroje a spôsoby detekcie phishing útokov. Na základe analýzy existujúcich ...
 • Kriminalita na internetu 

  Zelinka, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku internetové kriminality v České republice i ve světě. Popisuje a analyzuje jednotlivé typy této kriminality, použité metody a technologická zařízení. V další části jsou řešeny ...
 • Kriminalita na internetu 

  Kosek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá počítačovou kriminalitou v České republice i ve světě. Zejména se zaměřuje na porušování autorských práv. Popisuje, jakými způsoby zločinci nelegální díla získávají. V další části jsou navrženy ...
 • Návrh zabezpečení finančních transakcí v elektronickém bankovnictví 

  Valina, Petr
  Bakalářská práce analyzuje elektronické bankovnictví z hlediska využití a použitých technologií a z hlediska bezpečnosti. Nabízí srovnání konkrétních typů elektronického bankovnictví používaných v současné době. Nedílnou ...
 • Problematika emailové komunikace 

  Tlusťák, Karel
  Tato práce popisuje aktuální problematiky emailové komunikace. Uvádí technické pozadí principů samotného vyměňování emailů a z toho vyplývající možnosti autentizace. Dále se práce zaměřuje na největší současné problémy ...
 • Proxy servery v síti Internet 

  Henek, Jan
  Cílem této práce je analyzovat zastoupení proxy serverů v útocích vedených prostřednictvím internetu. K tomu byla použita metoda srovnání testované IP adresy s databází veřejných proxy serverů. Sestavil jsem seznam IP adres ...
 • Systém pro jednotnou správu osobních údajů pro webové aplikace 

  Mazur, Kornel
  Diplomová práce pojednává o centrální identifikaci uživatele a správě jeho osobních údajů na internetu. První část analyzuje problematiku identifikačního procesu, zabývá se požadavky, které jsou na něj kladeny v oblasti ...
 • Zachování validity MS Exchange hlaviček na filtrujícím SMTP proxy-serveru 

  Szabó, Peter
  Cílem této práce je lokalizace a návrh optimálního řešení problému, způsobujícího vzájemnou nekompatibilitu SMTP proxy-serveru AVG Linux Server Edition a poštovního serveru Microsoft Exchange. Práce popisuje různé možnosti ...