Now showing items 1-1 of 1

  • Změna rychlosti řeči 

    Kovářík, Aleš
    Tato diplomová práce pojednává o změně rychlosti řeči. Jako metoda pro změnu rychlosti byla v této práci použita PSOLA (Pitch Synchronous OverLap Add). PSOLA je algoritmus pracující v časové oblasti. Práce rovněž uvádí ...