Now showing items 1-5 of 5

 • Fonetická transkripce českého jazyka 

  Pavel, Lukáš
  Cílem práce je vytvoření programu pro automatický přepis českého jazyka do fonetické podoby. První kapitola této práce se zabývá popisem základních fonetických jednotek, abeced a symbolů, které fonetické abecedy používají. ...
 • Lineární predikční a kepstrální syntéza řečového signálu v systému TTS 

  Mekyska, Jiří
  Práce se zabývá lineární predikční a kepstrální syntézou řečového signálu v systémech TTS (Text-to-Speech) s možností modelování prozodie. Je zde uveden popis řečového signálu v akustické a fonetické rovině, princip tvorby ...
 • Odhad přesnosti řečových technologií na základě měření signálové kvality a obsahové bohatosti audia 

  Nezval, Jiří
  Práce se zabývá teoretickým rozborem vzniku řeči, představuje možnosti využití řečových technologií a vysvětluje současný přístup k fonetickému přepisu řečových nahrávek. Jsou v ní popsány metriky hodnocení kvality ...
 • Phonetic Alphabet for Speech Recognition of Czech 

  Nouza, J.; Psutka, J.; Uhlir, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997-12)
  In the paper we introduce and discuss an alphabet that has been proposed for phonemicly oriented automatic speech recognition. The alphabet, denoted as a PAC (Phonetic Alphabet for Czech) consists of 48 basic symbols that ...
 • Vytvoření databáze vzorků za účelem rozpoznávání řeči 

  Grobelný, Petr
  Práce se zabývá rozpoznáváním řeči a tvorbou řečové databáze, která bude sloužit jako trénovací a testovací data pro systém rozpoznávání řeči. Daný korpus je navrhnut jako databáze čtené řeči. V teoretické části je čtenář ...