Now showing items 1-2 of 2

  • Produkce, charakterizace a využití biomasy různého původu 

    Gojkovic, Živan
    Úprava biomasy je jedním z nejdůležitějších problémů v moderních přírodních vědách, protože je základní kategorií týkající se zemědělství, potravinářství, ekologie, zpracování odpadu a biotechnologie. Ať už živočišného, ...
  • Regulace teploty v bioreactoru 

    Pospíchal, Zbyněk
    Tato práce se zabývá možnostmi zlepšení kvality regulace teploty v bioreactoru. Byl vytvořen model systému. Klasický PI regulátor není schopen splnit podmínky regulace. Na základě analýzy systému byl zvolen jako nejvhodnější ...