Now showing items 1-3 of 3

 • Grafenový fotodetektor využívající plazmonických efektů 

  Horáček, Matěj
  Tato práce se zabývá vývojem nového hybridního zařízení pro fotodetekci, jehož princip se opírá o dvě velmi významné a aktuální oblasti současného vědeckého výzkumu – grafen a plazmonika. Vlastní odezva grafenu na dopadající ...
 • Měřicí systém impulzního proudového zdroje 

  Myška, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá metodami měření neperiodických proudových impulsů vysoké úrovně. V práci jsou teoreticky rozebrány možnosti měření proudových impulsů s využitím proudového bočníku, Rogowskeho senzoru a ...
 • Pracoviště pro testování fotodiod 

  Šedo, Ondrej
  Táto práca je zameraná na návrh a vytvorenie pracoviska vhodného na meranie základných parametrov a charakteristík bežných fotodiód. Súčasťou je experimentálne overenie jeho možností a porovnanie nameraných výsledkov s ...