Now showing items 1-9 of 9

 • Digitální zapisovač dat 

  Müller, Tomáš
  Diplomová práce Digitální zapisovač dat pojednává o způsobu měření intenzity záření laserového paprsku, jeho vyhledání pomocí krokových motorů a zpracování změřeného signálu pro následné zobrazení na PC. Je zde nastíněna ...
 • Měření parametrů optických a opto-elektrických komponent 

  Horňáková, Veronika
  Táto diplomová práca sa zaoberá optickými a optoelektronickými komponentami. Prvá časť práce popisuje vybrané tri optické a tri optoelektronické komponenty. Z optických komponent to sú delič výkonu, izolátor a cirkulátor. ...
 • Měření vlastností polarizovaného světla na výstupu vlnového multiplexu a jeho optimalizace pro použití v senzorové technice 

  Bučko, Kristián
  Polarizácia svetla je jedným z najpozoruhodnejších javov v prírode a viedla k mnohým objavom v opticko-telekomunikačnej sfére. V diplomovej práci sú popísané základné poznatky ohľadom polarizovaného svetla, ktoré v sebe ...
 • Měření základních parametrů optických a optoelektronických komponent 

  Beneš, Pavel
  Tato diplomová práce se věnuje optickým a optoelektronických komponentům. V první části práce jsou popsány optické trasy a způsob jejich měření. Ve druhé části jsou popsány dělič výkonu, cirkulátor a izolátor. Dále je zde ...
 • Michelsonův interferometr 

  Rýc, Jan
  Diplomová práce se zabývá bezkontaktními optickými metodami měření vzdálenosti a rychlosti (vibrací). Je zde uveden základní přehled a teoretická rešerže těchto metod. Podrobně je zde rozebrána zejména problematika ...
 • Optické příjimače s moderními obvody 

  Matyáš, Petr
  Cílem práce bylo vyhledat ve firemní literatuře vhodný obvod pro konstrukci optického přijímače, pro signál s analogovou modulací. Šířka přenášeného pásma měla dosáhnout 100 MHz. Po vyhledání vhodného obvodu se měl sestavit ...
 • Optický vláknový přenosový systém 

  Horský, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje zpracování programu pro simulaci disperze v optické přenosové trase. Práce seznamuje s parametry přenosu optickým vláknem, jako útlum, rozptyl, disperze a šířka pásma. Podrobněji je rozepsána ...
 • Přenos radiofrekvenčního signálu optickým vláknem 

  Barč, Andrej
  Táto práca pojednáva o prenose optického žiarenia modulovaného rádiofrekvenčným signálom cez optické vlákno. Popisuje priebeh komunikácie a spôsob pokrytia komunikačnej oblasti. Poukazuje na praktické použitie komponentov ...
 • Studium intenzitního profilu optických svazků 

  Fojtík, Jakub
  Tato práce se zabývá zkoumáním intenzitního profilu optických svazků. Na úvod je tato problematika optických svazků popsána teoreticky. V programu Matlab® je vytvořen model reálně kruhového symetrického svazku v ideálním ...