Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza fotovoltaických článků pomocí fotoluminiscence 

  Richter, Vladimír
  Tato práce se zabývá problematikou fotovoltaických článků. Hlavním cílem je seznámit čtenáře s principy činnosti solárních článků a s metodami detekce defektů ovlivňujících jejich kvalitu. První část práce se věnuje především ...
 • Analýza fotovoltaických článků pomocí fotoluminiscence 

  Baura, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou solárních článků pomocí metody fotoluminiscence. Metoda fotoluminiscence je založena na principu vybuzení luminiscenčního záření v materiálu solárního článku pomocí vnějšího budícího ...
 • Charakterizace zadních stran solárních článků 

  Winkler, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá charakterizací zadních stran solárních článků. K popisu materiálových vlastností z pohledu zadní strany solárního článku je využito metod elektroluminiscence, emise světla z mikroplasmatu a ...
 • Diagnostické metody solárních článků za velmi nízkých teplot 

  Bartoň, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá moderními diagnostickými metodami detekce poruch solárních článků. Poruchy jsou detekovány metodami elektroluminiscence a fotoluminiscence. Základním zaměřením práce je inovace pracoviště pro ...
 • Fotoluminiscenční metody detekce defektů solárních článků 

  Vala, Zbyněk
  Předkládaná práce se zabývá moderními metodami detekce defektů solárních článků. Pro možnost klasifikace defektů je podrobně popsán technologický postup výroby krystalických křemíkových solárních článků. Defekty jsou ...
 • Inovace měřicího pracoviště pro analýzu fotovoltaických článků 

  Otépka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem otáčkoměru, který se využívá pro měření a zobrazování otáček mechanické clony měřícího pracoviště pro analýzu defektů solárních článků pomocí metody fotoluminiscence. Tato práce je ...
 • Integrace nanostruktur do funkčních celků 

  Citterberg, Daniel
  Táto diplomová práca je zameraná na charakterizáciu elektrických transportných vlastností polovodičových jednorozmerných nanoštruktúr. Prvá časť práce sa venuje teoretickému popisu možností určenia charakteristických ...
 • Příprava a vlastnosti transparentních polykrystalických keramických materiálů 

  Tásler, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá přípravou a vlastnostmi transparentních polykrystalických keramických materiálů na bázi Al2O3. Teoreticky jsou představeny nejdůležitější technologické aspekty přípravy těchto materiálů. ...
 • Spectrometric Evaluation Of Carbon Quantum Dot Size Distribution 

  Kaspar, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The discovery of graphene affected a large amount of scientific fields, as the material under correct circumstances can have amazing properties applicable in numerous disciplines. Because of graphene’s interaction with ...
 • Studium fotoluminiscence tenkých vrstev 

  Kouřil, Jan
  Bakalářská práce se v první části zabývá teorií fotoluminiscence v polovodičích, v druhé části potom problematikou měření fotoluminiscence tenkých vrstev SRON a srovnáním naměřených spekter pro různé podmínky.
 • Studium fotoluminiscence tenkých vrstev MoS2 

  Kuba, Jakub
  Práce se zabývá studiem tenkých vrstev dichalkogenidů přechodných kovů, především sulfidem molybdeničitým. Vytvořeny byly nanostruktury v dvojdimenzionálních krystalech MoS2 a WSe2, jenž byly následně analyzovány. Sledovány ...
 • Zařízení pro kontrolu velmi nízkých teplot při detekci defektů solárních článků 

  Stojan, Radek
  Předkládaná práce pojednává o měření velmi nízkých teplot při detekci defektů solárních článků metodou fotoluminiscence. K ochlazování solárních článků na nízkou teplotu je použit kapalný dusík. Jeho vlastnosti, uchování ...