Now showing items 1-8 of 8

 • Bezdotykové měření teploty 

  Segeťa, Petr
  Práce obsahuje přehled metod bezdotykového měření teplot. V práci je rozebrána teorie, a dvě hlavní metody - termovizní a měření pomocí pyrometrů Je popsán princip, kalibrace, jejich výhody a nevýhody.
 • Mapa osvětlení v GIS 

  Otáhal, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o osvětlování pozemních komunikací a veřejných cest. Je rozdělena na dvě části. V první části jsou uvedeny základní pojmy světelné techniky a principy měření spolu s hygienickými limity pro ...
 • Měření kvality osvětlení na operačních sálech 

  Rovná, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá měřením kvality osvětlení na operačních sálech. Operační osvětlení jsou velmi náročná z hlediska požadavků na kvalitu jednotlivých parametrů, proto je důležité tyto parametry přesně specifikovat ...
 • Problematika clony v LED modulu světlometu 

  Ettler, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá různými způsoby fixace clonky v LED modulech předních světlometů. Cílem je srovnání třech způsobů fixace, které se využívají v jedné z platformových variant. Po popisu světelných zdrojů a ...
 • Průmyslový tester fotometrických hodnot LED diod používaných v automobilové signalizaci 

  Gaži, Dominik
  V posledních letech zažili světlomety v autech obrovský technický rozvoj, který se podílel na jejich současné složitosti. Aby řidiči i zákazníci byli spokojeni, je využíváno různých technologií pro neustálé dosahování ...
 • Řešení intenzity osvětlení scény metodou Mapování fotonů 

  Hübner, Lukáš
  Práce se zabývá výpočtem osvětlení scény. Na osvětlení scény je nahlíženo z pohledu fyzikální simulace intenzity osvětlení v návaznosti na metody používané v současné počítačové grafice. Praktickou částí je implementace ...
 • Srovnání konvenčních a nových metod měření a hodnocení jasů 

  Svoboda, Miloslav
  Protože jas je jediná veličina, na kterou reaguje zrak, jeho měření se stává důležitým z hlediska zajištění správné funkce zraku. V dnešní době lze měření jasu provést metodami konvenčními, například přímým měřením pomocí ...
 • The Uncertainty Of Measurement In Lightlaboratory 

  Motyčka, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article has task to inform a reader of uncertainties of measurement in laboratory of light. In the first part there are mathematical descriptions of different types of uncertainties, including the methodology for their ...