Now showing items 1-1 of 1

  • Energetické řešení off-grid kontejnerové stavby 

    Filka, Tomáš
    Tato práce shrnuje současné možnosti využití obnovitelných zdrojů elektrické energie a doplňkových technologií, které lze použít při navrhování off-grid staveb. Konkrétně se zabývá možností jejich aplikace na stále více ...