Now showing items 1-20 of 20

 • Energetické zásobování odlehlého objektu 

  Ocásek, Adam
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pokrytí energetické náročnosti objektu, který nebyl doposud elektrifikován. Zpracovává téma jak z pohledu možných technologických řešení, tak i z finanční stránky takových projektů ...
 • Energeticky aktivní dům 

  Drlík, Tomáš
  Záměrem práce bylo navrhnout energeticky efektivní soustavu, která by využívala odpadní teplo z provozu pěstitelské pálenice a uváděla tak nově zřizované bytové jednotky (v součinnosti s nově navrženými fotovoltaickými ...
 • Energeticky efektivní řadový rodinný dům 

  Nevrlý, Jaroslav
  Hlavním záměrem diplomové práce bylo vytvořit projektovou dokumentaci energeticky efektivního řadového rodinného domu v obci Moravské Knínice. Navrhovaná stavba bude umístěna v proluce mezi objekty. Dispozice objektu je ...
 • Hotel 

  Neuwirth, Filip
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby hotelového objektu s restauračním zařízením, který je situován v okrajové západní nezastavěné části krajského města Jihlava. Řešená stavba má tři ...
 • Identifikace a detekce poruch na FV systému – provozní měření 

  Leitman, Valentín
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou týkajúcou sa identifikácie a detekcie porúch na fotovoltaických systémoch. V tejto bakalárskej práci sú zahrnuté teoretické poznatky týkajúce sa problematiky fotovoltaických ...
 • Inteligentní instalace v domácnosti s využitím nezávislých zdrojů 

  Doktor, Viktor
  Výstupom našej práce je kompletný návrh elektroinštalácie budovy, návrh fotovoltaickej elektrárne a technická správa. V prvej časti práce nájdeme teoretické poznatky týkajúce sa návrhu elektroinštalácie rodinného domu, ...
 • Koncept návrhu energeticky soběstačných domů (ESD) 

  Hlavsa, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  V době, kdy asi 1,6 miliardy lidí žije bez pravidelných dodávek elektrické energie a dokonce 2 miliardy lidí bez proudu a zásobování vodou, se zdají být ESD jednou z východisek tohoto globálního problému. Masovější pochopení ...
 • Návrh metodiky zpracování a vyhodnocení dlouhodobého měření na FV panelu 

  Žák, Tomáš
  Tato bakalářská práce si dává za cíl rozebrat teoretický, respektive fyzikální základ FV článků a navrhnout rozšiřující měření pro modernizovanou on-line laboratoř. V úvodních kapitolách se tak tato práce zabývá samotnou ...
 • Novolíšeňská pražírna a kavárna 

  Helis, Jan
  Cílem diplomové práce je návrh novostavby pražírny a kavárny v Brně – Líšni. Součástí práce je projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení, koncepčně zpracovaná část techniky prostředí staveb a plán facility ...
 • Obnovitelné zdroje energie 

  Fojtíková, Marcela
  Tato bakalářská práce pojednává o využití obnovitelných zdrojů energie. Přibližuje pojem solární energie, funkci fotovoltaických článků a fotovoltaické panely. Seznámí nás blíže se solární elektrárnou v Syrovicích a s ...
 • Osvětlení a osvětlovací systémy pro nezávislé aplikace 

  Čejka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou osvětlení a osvětlovacích systémů pro nezávislé aplikace. Tyto systémy jsou nezávislé na připojení k elektrické síti a jsou napájeny z baterií a akumulátorů s možností dobíjení ...
 • Rekreační objekt v ostrovním režimu 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zásobování odlehlého rekreačního objektu elektrickou energií. Řeší jak problematiku jednotlivých technologií ostrovních systémů aplikovaných na konkrétním objektu, tak i jejich ...
 • Renovace RD na budovu s téměř nulovou spotřebou energie 

  Bárta, Martin
  Cílem mé závěrečné diplomové práce je renovace rodinného domu na dům „s téměř nulovou spotřebou energie“, tedy návrh různých energetických opatření, tohoto stavu dosáhnout.
 • Solární chlazení 

  Smokoň, Pavol
  Tato bakalářská práce se zabývá současnými možnostmi využití sluneční energie pro pohon chladících zařízení. První část je věnována různým technologiím v oblasti elektricky poháněných a teplem poháněných chladících zařízení. ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu ve Velké Bíteši 

  Sotolář, Václav
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt objektu bytového domu ve Velké Bíteši. Práce obsahuje technické zprávy, stavebně technologickou studii, koordinační situaci, časový a finanční plán stavby ...
 • Stavebně technologický projekt výstavby komplexu RD SLAVKOV - Pod Zlatou horou 

  Hořínková, Dita
  Předmětem diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu 1. etapy stavby „Komplex RD Slavkov, Pod Zlatou horou“. Jedná se o 4 dvojdomky, celkem tedy 8 RD. Práce řeší technologické předpisy pro ...
 • Vinařství SEKT Jan Petrák, Kobylí 

  Boháčová, Denisa
  Tématem projektu je návrh vinařství sekt Jan Petrák. Řešené území se nachází v klidovém území obce Kobylí. V současné době je zde rodinný dům s nádvořím, kde se dále nachází zemědělská stavba pro výrobu vinných sektů. Dům ...
 • Využití fotovoltaických panelů pro ohřev vody 

  Zdvořilý, Vítek
  Cílem práce je porovnání jednotlivých typů regulace pro efektivní ohřev teplé užitkové vody s využitím fotovoltaických panelů pro běžnou domácnost. V úvahu je brána regulace MPPT, přepínání zátěže, přepínání řazení panelů ...
 • Výroba elektřiny využitím slunečního záření 

  Špiláček, Michal
  V této bakalářské práci jsou uvedeny základní způsoby přeměny slunečního záření na energii elektrickou. Stručně se zabývá vznikem slunečního záření a jeho následným dopadem na zemský povrch. Dále je zde historie fotovoltaiky ...
 • Zajištění náhradního zdroje elektřiny obklíčené nemovité věci v cizím areálu 

  Kubrtová, Zuzana
  Tato práce se věnuje náhradním zdrojům elektrické energie pro případ obklíčené nemovité věci. Práce mapuje možná řešení náhradního zdroje elektřiny a stanovuje jejich technické a finanční náročnosti. V rámci práce byly ...