Now showing items 1-20 of 43

 • Analýza provozu fotovoltaické elektrárny 

  Šidla, Ondřej
  Tato práce umožňuje náhled do problematiky fotovoltaických systémů a jejich využití pro výrobu elektrické energie, která hraje v dnešní době důležitou roli. První část je především zaměřena na charakteristiku vybraných ...
 • Analýza slabých míst distribuční sítě v obci s vysokým počtem fotovoltaických zdrojů 

  Sedlák, Petr
  Diplomová práce pojednává o problematice slabých míst distribuční soustavy v obci s vysokým počtem fotovoltaických zdrojů. Do současného stavu rozvodné elektrické sítě konkrétní obce jsou postupně přidávány fotovoltaické ...
 • Energetické zásobování areálu Technická 2 

  Buráň, Petr
  Tato diplomová práce s názvem „Energetické zásobování areálu Technická 2“ je rozdělena do více částí. Na začátku práce se seznámíme s pojmem kombinované výroby elektřiny a tepla a také s principem fotovoltaické výroby ...
 • Hodnocení fotovoltaické elektrárny ve firemním areálu 

  Novák, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení fotovoltaické elektrárny ve firemním areálu. V prvních kapitolách je stručně rozebrána teorie výroby elektrické energie při použití fotovoltaických panelů. Je zde popsán princip ...
 • Kombinované využití sluneční energie 

  Zeman, Miroslav
  Tato práce se zabývá kombinovaným využitím sluneční energie. V první části jsou popsány podmínky sluneční energie v České republice. Následuje rozdělení solárních kolektorů se zaměřením na určité typy a důkladnější popis ...
 • Koncept nabíjecí stanice s možností off-grid provozu pro elektrokola 

  Leitman, Valentín
  Táto diplomová práca pojednáva o nabíjacích staniciach pre elektrické bicykle napájaných obnoviteľnými zdrojmi elektrickej energie. Cieľom tejto práce je urobiť návrh hybridnej nabíjacej stanice pre elektrické bicykle, ...
 • Koncept rychlonabíjecí stanice pro elektromobily s akumulací 

  Miškovský, Ján
  Predmetom tejto práce je vytvorenie konceptu rýchlonabíjacej stanice s akumuláciou a využitím obnoviteľných zdrojov. V úvodnej časti diplomovej práce je popísaná normou stanovená špecifikácia nabíjania elektromobilu za ...
 • Malá fotovoltaická elektrárna 

  Hamerský, Tomáš
  Obsahem této bakalářské práce je návrh malé fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům využívající tepelné čerpadlo. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část dává základní pohled na jednotlivé ...
 • Malý fotovoltaický systém 

  Vaľočík, Jan
  Náplní této práce je problematika využití sluneční energie pro výrobu elektrické energie se zaměřením na fotovoltaiku. Nejprve je zde popsán princip funkce a struktura fotovoltaických článků. Dále jsou představeny typy ...
 • Monitoring provozu fotovoltaické elektrárny 

  Střípek, Martin
  Bakalářská práce pojednává o teoretických poznatcích Fotovoltaiky. Největší výhodou pro získávání energie je v dlouhé době nevyčerpatelný zdroj Slunce. Tento pohled je důležitý v době, kdy se stále více zemí stávají ...
 • Možnosti likvidace a recyklace fotovoltaických panelů v ČR 

  Papírek, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení možností likvidace fotovoltaických panelů instalovaných na území ČR. Kromě základní teorie o fotovoltaických článcích a panelech je v teoretické části popisována legislativa, ...
 • MPPT regulátor systému fotovoltaické elektrárny s inteligentním managementem baterií 

  Uhlíř, Marcel
  Tato práce se zabývá návrhem fotovoltaického regulátoru s využitím technologie MPPT založené na algoritmu Perturb & Observe rozšířeném o zpracování pomocí fuzzy logiky. Převedená energie je ukládána do bateriového systému ...
 • Návrh a zhodnocení výstavby a provozu fotovoltaické elektrárny 

  Vozár, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou výstavby a provozování fotovoltaické elektrárny v podmínkách České republiky. Diplomová práce se skládá z části teoretické, analytické a návrhové. V části teoretické kde jsou ...
 • Návrh optimalizace spotřeby elektrické energie z fotovoltaické elektrárny 

  Mareček, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi optimalizace spotřeby elektrické energie z fotovoltaické elektrárny. V teoretické části jsou uvedeny základní principy a možnosti zapojení fotovoltaického systému. Následuje přehled ...
 • Návrh optimalizátoru energie pro on-grid fotovoltaické systémy rodinných domů 

  Trenčanová, Bianka
  Táto práca sa zaoberá hardware-ovým návrhom optimalizátora toku energie z fotovoltaickej elektrárne, aby sa zamedzilo prietokom vyrobenej energie do siete v grid-on systéme v prípade prebytku vyrobenej energie. V teoretickej ...
 • Návrh technického provedení FVE včetně systému řízení pro komerční objekt v souladu s platnými pravidly pro program ÚSPORY ENERGIE - FVE 

  Zeman, Daniel
  Cílem této práce je navržení hybridního FV systému pro komerční objekt v souladu s pravidly pro možnost čerpání dotace z programu úspory energie v rámci komplexního projektu. V úvodní části práce jsou popsána pravidla z ...
 • Návrh transformační stanice pro vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny 

  Hanák, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem transformační stanice na vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny. Popisuje samotný návrh, jehož výstupem je výkresová dokumentace, která v praxi slouží pro provedení stavby. Je zde ...
 • Návrh záložního energetického zdroje pro rodinný dům 

  Ličman, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem záložního zdroje napájení využívající obnovitelné zdroje energie, konkrétně sluneční energii. V první části je popsán potenciál solární elektrárny v podmínkách ČR. Další části popisují ...
 • Nízkoenergetický polyfunkční dům 

  Maršoun, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoenergetického polyfunkčního domu v obci Dolní Kralovice. Skládá se ze tří částí, a to z architektonicko-stavební části, techniky prostředí stavby a energetického posudku na využití ...
 • Optimalizace energetické náročnosti obchodního centra 

  Mikloš, Adrián
  Diplomová práca na tému „Optimalizácia energetickej náročnosti obchodného centra“ sa zaoberá znížením energetickej náročnosti obchodného centra. V teoretickej časti sú rozpísané možnosti znižovania energetickej náročnosti ...