Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza stavu tělesné výchovy a sportu na brněnských vysokých školách 

  Alexová, Veronika
  Předmětem bakalářské práce je analýza stavu vybraných činností tělovýchovných pracovišť na brněnských vysokých školách. Rozbor této problematiky je vytvořen na základě vypracovaného dotazníku. Nasbíraná data jsou zpracována, ...
 • Analýza zdravého životního stylu vysokoškolských studentů 

  Farkašová, Jana
  Předmětem bakalářská práce je na základě analýzy vytvořit vlastní návrh doporučení vedoucí ke zdravému životnímu stylu vysokoškolských studentů. K tomuto výzkumu byl využit dotazník, který porovnává životní styl studentů ...
 • Analýza životního stylu vysokoškolských studentů 

  Klíma, Josef
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu životního stylu vysokoškolských studentů. Posuzuje jejich stravovací a pohybové návyky a předkládá návrhy řešení na zlepšení. Předkládá teoretické poznatky o zdravém životním stylu ...
 • Analýza životního stylu vysokoškolských studentů na VUT v Brně 

  Klíma, Josef
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu životního stylu vysokoškolských studentů na VUT v Brně. Vyhodnocuje stravovací a pohybové návyky a přináší návrhy řešení na zlepšení. Předkládá teoretické poznatky o zdravém životním ...
 • Comparison Of Data From Smartphones And Specialised Devices 

  Kačníková, Diana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The aim of this study is to introduce two algorithms for physical activity recognition and to compare various devices such as smartphones and specialized devices using these algorithms. Signals are recorded using smartphones ...
 • Detekce chůze a stanovení počtu kroků s využitím chytrého telefonu 

  Kočendová, Kateřina
  Práce je zaměřena na detekci chůze a běhu a následné stanovení počtu kroků. Testování je provedeno na několika záznamech běžné denní fyzické aktivity člověka, které obsahují úseky klidu, chůze a běhu. Záznam je snímán ...
 • Klasifikace signálů denní aktivity nasnímaných zařízením Faros 

  Šalamoun, Jan
  Téma této diplomové práce je klasifikace signálů denní aktivity nasnímaných pomocí zařízení Faros. Zařízení Faros je malé kompatibilní zařízení spojující elektrokardiogram a tříosý akcelerometr. První částí diplomové práce ...
 • Monitorování zájmu žáků 2. stupně o sport a pohybové aktivity na Svratecku 

  Pechová, Helena
  Tato bakalářská práce na téma „Monitorování zájmu žáků 2. stupně o sport a pohybové aktivity na Svratecku“ obsahuje v teoretické části vysvětlení pojmů monitorování, pohybová aktivita či přístroj krokoměr, a detailně ...
 • Podnikatelský záměr 

  Nasadilová, Petra
  Cílem bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán pro fiktivní zřízení fitness wellness centrum v obci Hnanice. Při zpracování tématu jsem vycházela z poznatků o nedostatečnosti pohybových aktivit u studentů, žen na ...
 • Podnikatelský záměr: zřízení fitness centra na státní střední škole 

  Kos, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán pro zřízení fitness centra pro konkrétní státní střední školu. Při zpracování tématu jsem vycházel z poznatků o nedostatečnosti pohybových aktivit u studentů středních ...
 • Porovnání dat z chytrých telefonů, náramků a specializovaných zařízení 

  Kačníková, Diana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá porovnávaním dát z chytrých telefónov, náramkov a špecializovaných zariadení. V práci je zahrnutý popis možností záznamu pomocou rôznych zariadení ako je chytrý telefón, náramok Axivity AX3 ...
 • Projekt nabídky sportovních a pohybových aktivit v okresním městě Šumperk 

  Hejný, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na vypracování podkladu nabídky sportovních a pohybových aktivit v okresním městě Šumperk. Základem je analýza současného stavu sportovních možností a analýza anketního šetření se zaměřením na ...
 • Senioři a jejich přístup k pravidelným pohybovým aktivitám 

  Dvořáčková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá účastí a přístupem seniorů na pravidelných pohybových aktivitách. V teoretické části se zaměřuje na danou problematiku zlepšení účasti neaktivních seniorů na pohybových aktivitách a vymezuje ...
 • Vztah tělesné aktivity na složení lidského těla 

  Frechová, Vendula
  Tato bakalářská práce se zabývá vztahem tělesné aktivity na složení lidského těla. Teoretická část je zaměřena na složky potravin důležité pro výživu člověka, energetický metabolismus a druhy pohybové aktivity. Dále jsou ...