Now showing items 1-1 of 1

  • Charakterizace interakcí hyaluronanu a albuminu 

    Mikolášová, Kristýna
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na výzkum fyzikálních interakcí mezi kyselinou hyaluronovou a bílkovinou albuminem. K výzkumu interakcí bylo použito měření pH, konduktivity, viskozity, turbidity a reometrie. Interakce ...