Now showing items 1-7 of 7

 • Analytický model kompozitního nosníku se SMART vrstvou 

  Dostal, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá analytickým modelováním kompozitního nosníku se smart vrstvou. Konstrukce je odvozena z reálného piezoelektrického generátoru, kterým je vetknutý nosník, a na jeho spodní a vrchní část je ...
 • Aplikace "smart" materiálů pro lékařskou techniku 

  Švagera, Roman
  Smart materiály jsou v dnešní době rozrůstající se skupinou materiálů se specifickými vlastnostmi. Tato práce obsahuje rozdělení jednotlivých skupin smart materiálů, popis jejich vlastností a materiálové struktury. Jsou ...
 • Flexibilní generátory elektrické energie 

  Tesařová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá výzkumem flexibilních materiálů k produkci elektřiny za předchozí elektrizace pomocí vytipovaných nábojových budičů blízkého okolí, ve kterém se flexibilní generátory momentálně nachází, čímž ...
 • Fyzikální a elektrické vlastnosti 0.5Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-0.5(Ba0.7Ca0.3)TiO3 keramik 

  Král, Michael
  Účelem této práce je příprava prášku a bezolovnaté keramiky se složením 0,5Ba(Zr0,2Ti0,8)O3-0,5(Ba0,7Ca0,3)TiO3 a následné měření jejích fyzikálních a elektrických vlastností. Práce obsahuje literární rešerši na téma ...
 • Model kompozitního nosníku s piezoelektrickou vrstvou 

  Hons, Richard
  Tato práce se zabývá řešením generování elektrické energie z vibrací pomocí piezoelektrického kompozitního nosníku. Je provedena rešeršní studie piezoelektrických materiálů. Dále pak určen a popsán analytický model ...
 • Návrh topologie kompozitního piezokeramického snímače 

  Dostal, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a numerickým modelováním piezokeramického snímače, který je umístěn na kolejnici z důvodu generování elektrické energie pro bezdrátové senzory monitorující železniční dopravu a stav ...
 • Piezoelektrický vibrační generátor 

  Klásek, Matyáš
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat přehled piezoelektrických materiálů a jejich využití v energy harvesting aplikacích a poté pomocí analytického modelu v programu MATLAB/Simulink vyšetřit chování piezoelektrického ...