Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza vibračního generátoru s přidaným nevázaným tělesem 

  Moravčík, Patrik
  Práca sa zameriava na analýzu piezoelektrického generátora s neviazaným telesom, zisťovanie najvhodnejších kombinácií, ktoré by najlepšie umožňovali konštrukciu takéhoto typu generátora. Pri pridávaní rôznych hmotností na ...
 • Demonstrační zařízení pro sklízení energie z vibrací 

  Uhliar, Marek
  Cieľom práce je riešenie problému zberu energie z vibrácií, premenu na elektrickú energiu, ktorá môže byť vhodne využitá koncovým zariadením. V ďalšej časti oboznamuje čitateľa s možnými obvodmi, ktoré môžu byť použité pri ...
 • Flexibilní generátory elektrické energie 

  Tesařová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá výzkumem flexibilních materiálů k produkci elektřiny za předchozí elektrizace pomocí vytipovaných nábojových budičů blízkého okolí, ve kterém se flexibilní generátory momentálně nachází, čímž ...
 • Koncepce tlačítkového piezo-generátoru 

  Kučera, David
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí tlačítkového piezo-generátoru. V práci jsou popsány typy piezo-generátorů, vysvětlen piezoelektrický jev, typy piezoelektrických materiálů se zaměřením na piezokeramiku. Dále jsou ...
 • Modelování dynamických systémů pomocí elektromechanické analogie 

  Legerský, František Jozef
  Táto práca sa zaoberá riešením a modelovaním dynamických systémov za pomoci elektromechanickej analógie. Je prevedená rešerš o využití elektromechanickej analógie systémov. Ďalej je popísaný mechanický model piezoelektrického ...
 • Nelineární piezoelektrický vibrační generátor 

  Fiala, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a analýzou piezoelektrického nosníku s přidanou nelineární tuhostí. Nelineární tuhost je realizována pomocí permanentního magnetu a železného hranolu. Práce je zaměřena zejména na analýzu chování ...