Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava keramických materiálů pro piezoelektrické aplikace 

    Karkuszová, Karina
    Diplomová práca sa zaoberá prípravou a spracovaním bezolovnatej piezokeramiky s perovskitovou štruktúrou. Pomocou syntézy v pevnej fáze (SSR) a syntézou v kvapalnej fáze (sol-gel) bol pripravený prášok draselno-sodného ...