Now showing items 1-5 of 5

 • Architektonické betony 

  Novosad, Petr
  Ve vývoji betonových konstrukcí a jejich povrchových úprav se hledají stále nové cesty, jak zvýraznit estetickou hodnotu betonu. V možnostech tvarů, struktur a barev představuje architektonický beton v rukou architekta a ...
 • Isolace, charakterizace a aplikace biomedicínsky významného polymeru P(3HB-co-4HB) 

  Krupičková, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá izolací a charakterizací kopolymeru P(3HB-co-4HB). Teoretická část byla zpracována jako literární rešerše, která popisuje obecně polyhydroxyalkanoáty, jejich strukturu, syntézu, degradaci a ...
 • Možnosti ovlivnění barevnosti cihlářského střepu 

  Kocmánek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou barevnosti cihlářského střepu. Jsou zde uvedeny příklady pigmentů běžně užívaných v různých oborech průmyslové výroby a dále studie zabývající se využitím odpadních látek jako aditiv ...
 • Vliv vlastností vstupních materiálů na kvalitu architektonických betonů 

  Ondryášová, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vlivu vlastností vstupních surovin pro výrobu kvalitních povrchů architektonických betonů. V úvodní části je popsána definice architektonického betonu a také výhody a nevýhody ...
 • Vyukový program pro demonstraci principu barev a barevných modelů 

  Vojíř, Jaromír
  Práce se zabývá vývojem výukového programu pro demonstraci principů barev a barevných modelů. Obsahem práce je teoretický rozbor dané problematiky zahrnující oblast od základních pojmů až po využití jednotlivých barevných ...