Now showing items 1-14 of 15

 • Asistent pilota balónu 

  Hora, Tomáš
  Tato práce popisuje návrh a implementaci aplikace asistující pilotům balónů při navádění na cíl. Teoretická část popisuje základní teorii balónového létání a navigace. Aplikace využívá souborových formátů programu OziExplorer, ...
 • Bytový dům na ul. Vinohrady 

  Dvořák, Vít
  Diplomová práce je zaměřena na návrh monolitických železobetonových konstrukcí bytového domu. Obsahem práce je návrh dvou stropních desek, schodiště, podporujících sloupů, stěn, průvlaku a pilotového založení. Práce obsahuje ...
 • Design multikoptéry 

  Picek, Matěj
  Ve své práci jsem se zaměřil na návrh elektrické multikoptéry pro běžné a pokročilé uživatele. Hlavním záměrem bylo přinést jednoduché a praktické řešení dronu, které bude odpovídat současným funkčním a estetickým standardům ...
 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Zubrvalčík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat stručný přehled historie civilního letectví v období mezi roky 1970 až 2000 a porovnat jejich výkony. Toto období je charakteristické nástupem velkokapacitních letadel a nových ...
 • Legislativa pro využití dronu v realitní praxi 

  Klementová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá legislativou pro využití dronu v realitní praxi. V jednotlivých kapitolách popisuje legislativu České republiky, Slovenska, Francie, Belgie, Velké Británie a Spojených států amerických týkající ...
 • Problematika licencování pilotů bezpilotních prostředků 

  Anderle, Stanislav
  Cieľom tejto diplomovej práce je zmapovanie legislatívy v oblasti UAV a vytvorenie štruktúry výcvikov pilotov UAV. Prvá časť práce sa venuje obecne problematike UAV, ďalšia časť sa zaoberá výcvikom pilotov UAV a v poslednej ...
 • Průzkum a hodnocení mostu na dálnici D2 

  Výpustek, Libor
  Diplomová práce pojednává o průzkumu a hodnocení stávající ho mostního objektu na dálnici D2. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na stavebně technické průzkumy, diagnostiku ...
 • Přehled využití horkovzdušných balónů a požadavků předpisů. 

  Olšanová, Markéta
  Bakalářská práce pojednává o historii balónového létání ve světě i v českých zemích, využití horkovzdušného balónu v současnosti, dále obsahuje přehled největších světo-vých výrobců balónů, popis stavby a částí horkovzdušného ...
 • Rozbor leteckých nehod všeobecného letectví ČR v souvislosti s věkovým zastoupením pilotů 

  Olšanová, Markéta
  Diplomová práce zkoumá vliv věku a zkušeností pilota na pravděpodobnost vzniku letecké nehody ve všeobecném letectví České republiky. Výsledku dosahuje prostřednictvím statistických analýz závěrečných zpráv z leteckých ...
 • Specifika funkčních částí jednoduchého střižného nástroje 

  Kašpar, Jaroslav
  Práce předkládá specifika funkčních částí jednoduchého střižného nástroje. Práce je rozdělena do 5 základních částí. První část se zabývá obecně problematikou stříhání v nástrojích. Druhá seznamuje s jednoduchým střižným ...
 • Spodní stavba bytového domu Brno, Klíčova 

  Sviták, Roman
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt bytového domu Brno, Klíčova. Projekt obsahuje technologické předpisy pro zemní práce a základové konstrukce, svislé a vodorovné nosné konstrukce spodní stavby. ...
 • Vliv stresu na výkonnost pilota 

  Dedinský, Miroslav
  Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je zistiť, či je možné počas pilotáže merať stres. V prípade ak áno, bolo by možné vyvíjať systémy, ktoré by mohli v stresových situáciách pilotom pomáhať a tým daný stres zmierňovať, ...
 • Výpočtová únosnost pilotových základů 

  Michalčák, Jan
  Práce pojednává o výpočtu založení pilotových základů. V první části se autor zaměřuje na numerickou aplikace MKP metody pro výpočet vnitřních sil na pilotě a softwarovou implemetaci návrhu založení pilotou dle Masopusta ...
 • Základová vana z vodonepropustného betonu 

  Mlynář, Bronislav
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit základovou vanu z vodonepropustného betonu. K řešení vnitřních sil byl použit výpočetní program Dlubal RFEM 5.07. Výpočty byly provedeny v souladu s platnými normami.