Now showing items 1-7 of 7

 • Kabeltechnik Mikulov - stavebně technologická příprava 

  Dvořáková, Michaela
  Předmětem diplomové práce je technologie provádění ocelové výrobní haly a zděné administrativní budovy v areálu firmy Kabeltechnik Mikulov. Práce se zabývá návrhem zařízení staveniště, pracováním stavebně technologické ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu 

  Kohout, Jiří
  Cílem a obsahem práce je stavebně technologický projekt novostavby bytového domu Rozhledna v Chrudimi. Práce obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, Franki piloty, piloty CFA a základové konstrukce. Technologické ...
 • Stavebně technologická etapa zakládání objektu AZ Tower v Brně 

  Kořínková, Iveta
  Bakalářské práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace vybrané etapy zakládání novostavby nejvyšší budovy České republiky AZ Toweru v Brně. Předmětem práce je realizace podzemní železobetonové stěny, zajištění ...
 • Stavebně technologická studie etapy založení výrobní haly 

  Hořák, Michal
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologických postupů při realizaci hrubé spodní stavby výrobní haly s administrativní budovou. Práce obsahuje technickou zprávu se zaměřením na vybranou etapu, technologický předpis ...
 • Stavebně technologická studie výstavby nosné konstrukce výrobního závodu v Jihlavě 

  Pokorný, Jan
  Firma zabývající se modernizací kolejových vozidel postupně modernizuje svůj výrobní areál. Velkou investicí je stavba nové haly lakovny, souběžně s rekonstrukcí sousední výrobní haly a nové napojení areálu na vodovodní ...
 • Technologická etapa hrubé spodní stavby obchodního centra Centro Zlín - fáze IV. 

  Vyoral, Martin
  Cílem bakalářské práce je zpracování technologických postupů pro provedení souboru prací označovaných jako hrubá spodní stavba. Práce je zpracovávána pro přístavbu obchodního centra Centro Zlín, značenou jako Fáze IV. ...
 • Technologická etapa spodní stavby - Obchodní centrum Ostrava 

  Toman, Jan
  Předmětem bakalářské práce je technologie provedení spodní hrubé stavby nákupního centra v Ostravě. Tato práce obsahuje technickou zprávu, technologický předpis, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časové plánování, ...