Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční návrh lineární osy pro těžký obráběcí stroj 

    Göbel, Lukáš
    Obsahem této práce je popis jednotlivých komponentů lineární posuvové osy, které se využívají u těžkých obráběcích strojů. Jsou popsány jejich vlastnosti, výhody a nevýhody a na jejich základě jsou vytipovány různé konstrukční ...
  • Konstrukční návrh lineární osy pro těžký obráběcí stroj 

    Horák, Miroslav
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem lineární osy pro těžký obráběcí stroj. V práci je popsána definice těžkého obráběcího stroje a také jeho základní konstrukční uzly. V další kapitole jsou popsány jednotlivé ...