Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění hotelu 

    Batrla, Jan
    Projekt bakalářské práce řeší návrh vytápění hotelu. Hlavním úkolem projektu je vhodné zvolení návrhu vytápění a jeho návrh, tak aby bylo zajištěno bezproblémové a co nejefektivnější fungování celého topného systému.