Now showing items 1-1 of 1

  • Tlakové ztráty v potrubí moderního typu 

    Přikryl, Pavel
    Tato bakalářská práce pojednává o vývoji materiálů potrubních systémů a zaměřuje se zejména na trendy současné doby. Popsány jsou materiály kovové, plastové a vícevrstvé. Následující pasáž tyto materiály porovnává a ...