Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza neshod výkovků 

  Novotný, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá vznikem a výskytem neshodných výkovků v procesu výroby zápustkového kování ve firmě MBNS Kovárna, s.r.o. Jejím cílem je důkladná analýza procesu výroby a zjištění faktorů působících na proces. ...
 • Hnací ústrojí řadového čtyřválcového zážehového motoru 

  Mačuga, Martin
  Dle daného vrtání válce, zdvihu a ideálního indikátorového diagramu budeme zjišťovat maximální tlak ve válci a dále navrhovat rozměry pístní skupiny ( pístu a pístního čepu) a také ojnice. Pak budeme provádět pevnostní ...
 • Hnací ústrojí řadového šestiválcového vznětového motoru 

  Barvík, Rostislav
  Pro návrh motoru je důležitý indikátorový diagram z něhož se určí maximální tlak ve válci. Pomocí tohoto tlaku a doporučených hodnot, vyplývajících ze zadaných parametrů (vrtání, zdvih…) se navrhnou základní rozměry pístní ...
 • Kompletní technologie výroby součástky charakteru ojnice. 

  Hanáček, Jiří
  Návrh technologie výroby ojnice pro kusovou výrobu se zaměřením na frézování, za pomoci řídícího systému Heidenhain iTNC 530, CAD/CAM software SolidWorks a SolidCAM.
 • Návrh jednoválcového vznětového motoru 

  Němec, Jan
  Zabývá se konstrukcí celého spalovacího motoru, provedení klikové hřídele, pístu, ojnice, lehce nastiňuje centrální mazání, chlazení, vstřikovací čerpadlo, dopravní čerpadlo a zubového čerpadlo, filtrovaní paliva, vstřikování ...
 • Návrh na zefektivnění procesu obrábění specifických komponent pneumatických válců 

  Židlický, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na zefektivnění procesu obrábění specifických komponent pneumatických válců. V první kapitole je popsán stávající způsob výroby korozivzdorných austenitických pístnic, který obsahuje technologický ...
 • Parametry kluzných ložisek moderních spalovacích motorů 

  Dvořák, Martin
  Cílem této bakalářské práce je podat všeobecné informace o kluzných ložiskách, jejich výhodách a nevýhodách. Práce je rozdělena na pět částí, v nichž jsou rozebírány jednotlivé otázky. V první části se zabývá samotnými ...
 • Pohon regulačního kruhu PVE Merkersbach 

  Skoupý, Jiří
  Diplomová práce řeší zejména problematiku silového působení servomotorů bez vyrovnání a s vyrovnáním sil na regulační kruh přečerpávací vodní elektrárny Markersbach (Německo). Dále je v rámci práce řešen výpočet pístní ...
 • Využití vačkového mechanismu jako náhrady klikového ústrojí spalovacího motoru 

  Suk, Jakub
  Diplomová práce se zabývá možností nahrazení klikového mechanismu spalovacího motoru vačkovým převodem. V úvodní části práce jsou navrženy základní parametry motoru s tímto typem převodu. Následně je navrženo několik typů ...
 • Znázornění práce cyklických motorů 

  Fajkus, Jan
  Předmětem této bakalářské práce bylo seznámení se s různými cyklickými motory, pochopení jejich principu, popis jejich společných a rozdílných vlastností. Programová část projektu spočívala ve vytvoření vizualizace vybraných ...