Now showing items 1-20 of 29

 • Controlling stavební firmy 

  Malá, Eva
  Předmětem diplomové práce je přispět k řešení současných problémů v oblasti controllingu ve stavební firmě. Hlavní důraz je kladen na využití vhodných nástrojů controllingu pro konkrétní podnik. Diplomová práce analyzuje ...
 • Controlling ve stavebním podniku 

  Bartizal, Martin
  Předmětem diplomové práce je přispět k vylepšení controllingového systému ve stavebním podniku. Hlavní důraz je kladen na využití vhodných nástrojů controllingu, které by měli pozitivní vliv na hospodaření konkrétního ...
 • Evaluace investičního projektu 

  Vepřek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá připravovaným investičním projektem existující výrobní firmy. Posuzuje výhodnost uvažované investice na základě využití metod hodnocení efektivnosti investic. Práce také využívá analýzu finančního ...
 • Hodnocení kvality stavebního díla 

  Kramárová, Annamária
  Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť zlepšenie pri riadení a hodnotení kvality stavebného diela. V teoretickej časti sú popísané metódy pri riadení kvality, analýza normy ČSN EN IS 9001:2009, požiadavky na produkt a ...
 • Návrh konkureční strategie firmy 

  Števanka, Ladislav
  Diplomová práce analyzuje současný stav malé firmy zabývající se prodejem sportovního zboží. Zkoumá působení vnějšího prostředí na firmu a analyzuje vnitřní prostředí. Definuje strategické cíle firmy, obsahuje návrh ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Sedláček, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na návrh marketingové strategie pro expanzi na zahraniční trh společnosti MONTI SYSTEMS, s.r.o., která se zabývá návrhem, vývojem, implementací a servisem hardwarových a softwarových částí ...
 • Návrh na zavedení prodejny s rybářskými potřebami 

  Slavík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským návrhem, který hodláme realizovat od 2. čtvrtletí 2018, a který by měl posloužit k realizaci obchodu s rybářskými potřebami. V práci jsou charakterizovány základní podnikatelské ...
 • Návrh optimální organizační struktury občanského sdružení a motivace jeho členů 

  Horáková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá organizační strukturou občanského sdružení a navrhuje vhodnou motivaci jeho členů. Popisuje jednotlivé druhy organizačních struktur, základní pojmy z oblasti managementu a nejvýznamnější metody ...
 • Návrh projektu implementace IS s využitím metod projektového řízení 

  Muška, Daniel
  Diplomová práce se zabývá využitím metod projektového řízení ve společnosti při sestavování plánu projektu implementace informačního systému. V úvodní části diplomové práce je shrnuta teorie k problematice strategického ...
 • Návrh projektu vývoje generického léčivého přípravku 

  Zaoralová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na projekt, který bude sloužit jako návrh pro vývoj generického přípravku pro firmu Teva Czech Industries s.r.o. V práci budou uplatněny metody projektového managementu. Výstupem práce bude plán ...
 • Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody 

  Bakota, Filip
  Cílem diplomové práce je popis a příprava pilotního plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody pro vybranou lokalitu, a to podle připravované novely zákona o vodách. Z posledních let je patrné, že sucho bude v budoucnu ...
 • Podnikatelský plán na založení nového podniku 

  Španár, Tomáš
  Moja bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzniku nového podniku. Cieľom práce je spracovať, už spomínané, založenie podniku z hľadiska teorie aj praxe. Zvláštna pozornosť je pri tom venovaná analýze prostredia, v ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kocmanová, Lucie
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru fiktivní firmy. Popisuje situace, které mohou vzniknout při zakládání nové firmy a vysvětluje jejich možná řešení.
 • Podnikatelský záměr 

  Štěrba, Radek
  Moje diplomová práce se bude zabývat podnikatelským záměrem pro založení nového pivovaru. Pro něj bude stanovena ideální strategie, na jejímž základě dojde k prosazení na spotřebitelském trhu. V práci se zaměřím primárně ...
 • Podnikatelský záměr 

  Šenk, Kamil
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru fiktivní firmy. Popisuje situace, které mohou vzniknout při zakládání nové firmy a vysvětluje jejich možná řešení. Navrhuje způsoby finacování a možnosti získání podpory ...
 • Podnikatelský záměr na rozšíření sortimentu podniku 

  Vepřek, Tomáš
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru existující firmy. Popisuje situace, které mohou nastat při rozšiřování sortimentu společnosti a vysvětluje jejich možná řešení.
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Hažmuka, Michal
  Obsahem této bakalářské práce je analýza a zaměření se na rozvoj již prosperující firmy, která se zabývá prodejem nátěrových hmot a jejich příslušenství. Cílem práce je vypracování podnikatelského plánu. Teoretická část ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy ANITA B, s. r. o. 

  Přibylová, Veronika
  Obsahem této bakalářské práce je zaměření se na rozvoj již prosperující výrobní společnosti. Cílem práce je vypracování podnikatelského záměru. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část se zabývá popisem, jak ...
 • Podnikatelský záměr – výroba nového produktu 

  Ogrodník, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru na výrobu nového produktu v relativně mladém podniku. Tímto produktem je bezpečnostní kování. Práce je rozdělena na část s teoretickými východisky a ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby polyfunkčního objektu Kopřivy, Boskovice 

  Veselý, Martin
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologie hrubé vrchní stavby polyfunkčního objektu „Kopřivy“ na Růžovém náměstí v Boskovicích. V rámci práce je zpracován technologický postup pro svislé a vodorovné zděné konstrukce, ...