Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení efektivnosti provozních činností vybrané společnosti VaK 

  Štěpán, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá hodnocením zpráv o provozování vodárenské infrastruktury společnosti VS Chrudim, a.s.. Tato společnost poskytla zprávy za roky 2008-2012. Hlavním účelem práce je analýza těchto zpráv a návrh úprav, ...
 • Hodnocení technického stavu vodojemů 

  Šlesinger, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na úpravu a doplnění aplikace TAWAT, používané pro hodnocení technického stavu vodojemů, a následným posouzením vybraných vodojemů pomocí této aplikace. V první části práce je uvedeno stručné ...
 • Technický audit veřejných vodovodů 

  Večeřa, Milan
  Diplomová práce se zabývá technickým auditem veřejného vodovodu. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice a v zahraničí. Dále jsou v práci popsány metodiky vytvořené na ÚVHO FAST Brno, které ...
 • Zdroje pitné vody a jejich technické provedení 

  Machač, Tomáš
  V dnešní době se stává stále aktuálnějším tématem obnova vodárenské infrastruktury. Postupná obnova je jedním z klíčových bodů pro dlouhodobé udržení kvalitního a bezporuchového provozu. Nejzákladnějším prvkem celého ...